Dokument & lagar (661 träffar)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:mp62 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp62 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör analyseras om inte Naturvårdsverket


Utskottsberedning: 2008/09:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:mp62 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:s12077 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:s12077 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon s12077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utfärdandet av föreskrifter i anslutning till den föreslagna


Utskottsberedning: 2008/09:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:s12077 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:MJ16 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ16 av Per Bolund mp med anledning av prop. 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften mp061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reglerna för uttag av kväveoxidavgift bör anpassas så att det medger uppfyllelse


Utskottsberedning: 2008/09:MJU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:MJ16 av Per Bolund (mp) (doc, 49 kB)

Proposition 2007/08:154

Regeringens proposition 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon Prop. 2007/08:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2008/09:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:154 (pdf, 334 kB)

Proposition 2007/08:153

Regeringens proposition 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften Prop. 2007/08:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1990:613


Utskottsberedning: 2008/09:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:153 (pdf, 201 kB)

Motion 2007/08:MJ14 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ14 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden mp051 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder för att stärka miljöskyddet ska hanteras parallellt med åtgärder


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 62 avslag

Motion 2007/08:MJ14 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 110 kB)

Motion 2007/08:MJ13 av Karin Åström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ13 av Karin Åström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden s45269 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skogspolitik. Motivering Skogen med dess råvara har på ett väsentligt sätt


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:MJ13 av Karin Åström m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden s12074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag till åtgärder för att


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:MJ15 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ15 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden v065 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skogspolitikens inriktning och mål 3 3.1 Produktionen i skogen ökar 4 3.2 Miljömål för skog uppnås inte 4 3.3 Regeringen minskar


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2007/08:MJ15 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 112 kB)

Proposition 2007/08:129

Regeringens proposition 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för Prop. förpackningar och papper 2007/08:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2007/08:MJU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:129 (pdf, 157 kB)

Motion 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område mp032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sanktionsavgifternas nivå bör var mer jämförbar med motsvarande


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område s12071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanktionsavgift efter fångstens värde. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område v044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högsta belopp för sanktionsavgiften för större fartyg


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:MJ8 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ8 av Tina Ehn mp med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör söka dispens för att


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:MJ8 av Tina Ehn (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad substitutionsprincip.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:MJ5 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ5 av Tina Ehn mp med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi mp029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den offentliga kontrollen


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:MJ5 av Tina Ehn (mp) (doc, 50 kB)

Proposition 2007/08:108

tiden med takt i skogspolitik En 2007/08:108 proposition Regeringens Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden Prop. 2007/08:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:108 (pdf, 2302 kB)

Motion 2007/08:MJ4 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ4 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi v040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den offentliga kontrollen över djurskydd samt livsmedel och foder


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ4 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 41 kB)