Dokument & lagar (853 träffar)

Skrivelse 2007/08:125

Regeringens skrivelse 2007/08:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna Skr. arvsfonden under budgetåret 2007 2007/08:125 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2008/09:SoU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2007/08:125 (pdf, 1799 kB)

Proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i sekretesslagen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2007/08:145 (pdf, 375 kB)

Proposition 2007/08:142

Regeringens proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Prop. 2007/08:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att vårdgivarna ska ges en ökad


Utskottsberedning: 2007/08:SoU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:142 (pdf, 625 kB)

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning s42032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7 alkohollagen ska ges följande lydelse: av en enskild person som har fyllt 20 år i annat fall än


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So33 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7 alkohollagen ska ges följande lydelse: av en enskild person som har fyllt 20 år


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So32 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den föreslagna ändringen i 3 kap. 9 första stycket andra meningen alkohollagen. Riksdagen beslutar att 4 kap. 2 andra stycket 7


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So31 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 50 kB)

Proposition 2007/08:138

Regeringens proposition 2007/08:138 Katastrofmedicin som en del av svenska insatser Prop. utomlands 2007/08:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en


Utskottsberedning: 2007/08:SoU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:138 (pdf, 635 kB)

Motion 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. mp052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att regeringen ska få meddela föreskrifter om att en vårdgivare får använda uppgifter om etnicitet som sökbegrepp för att göra vissa sammanställningar.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So30 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. s42029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en tidsplan för arbetet med införande av gemensam åtkomst till relevant patientinformation


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Proposition 2007/08:119

Regeringens proposition 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Prop. 2007/08:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2008 Maud Olofsson Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i alkohollagen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:119 (pdf, 707 kB)

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra FN:s barnkonvention till


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:So27 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s42028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för utsatta barn. Inledning


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So26 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att som prioriterat område införa arbete mot barnfattigdom


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So25 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla elevinflytande och demokrati


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So24 av Désirée Liljevall m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter s2052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det utökade ansvaret för Barnombudsmannen. Motivering Regeringens


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So23 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik mp045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Jämlikhet och hållbarhet bortvalt 7 5 Ändrade rubriker på målområden 8 6 Utveckla lokalt folkhälsoarbete och


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2007/08:So21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 162 kB)

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s42026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns och ungas uppväxtvillkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11 2008/09:SoU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:So20 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 72 kB)

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s45267 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av konkreta åtgärder mot smittspridning av hiv, klamydia,


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So19 av Carina Hägg och Anneli Särnblad (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik s41004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utjämna skillnaderna i hälsa samt vård och omsorg för kvinnor och andra


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:So17 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning med målet att lagreglera allmänna bestämmelser om unga patienters ställning i


Utskottsberedning: 2007/08:SoU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:So29 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 50 kB)