Dokument & lagar (236 544 träffar)

Motion 2019/20:3027 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:3027 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg båda S Xinjiang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bedömningen att rapporter om kränkningarna av mänskliga rättigheter i Xinjiang är grund för tydliga ställningstaganden och internationella initiativ


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3027 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg (båda S) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3027 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg (båda S) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. M Handel utvecklar världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen och värden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2019/20:3022 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:3022 av Åsa Coenraads och Lars Püss båda M Diplomatiska förbindelser med Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering ska verka för att Republiken Kina Taiwan ges rätt att skicka ombud till FN:s generalförsamling och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:3022 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3022 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:3009 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3009 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Förutom de anslagsförändringar som redovisas i


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:3009 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3009 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:2900 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2900 av Edward Riedl M Säkerhetspolitisk handlingsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkerhetspolitisk handlingsfrihet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den rödgröna regeringen deklarerade tydligt under föregående


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2900 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2900 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2899 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2899 av Edward Riedl M Färdplan för ett Natomedlemskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2899 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2899 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2893 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2893 av Boriana Åberg M Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Situationen i omvärlden förändras och vi måste anpassa oss


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2893 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2893 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. M En utrikespolitik utifrån svenska intressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska utgå från svenska intressen och värden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: JuU UU 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 105 kB) Motion 2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 207 kB)

Motion 2019/20:2827 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2827 av Fredrik Malm m.fl. L En liberal svensk Rysslandspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt förhållningssätt till Ryssland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2827 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:2827 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska Unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: FiU FöU KU NU SfU SoU 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson båda KD Ställ motkrav på palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige omgående bör verka för att villkora biståndet till den palestinska myndigheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson KD Offentliggör all information om Raoul Wallenberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliggöra allmänna handlingar från 1971 om fallet Raoul Wallenberg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU UU

Motion 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2740 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2740 av Fredrik Malm m.fl. L Sverige hör hemma i demokratiernas försvarsförbund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2740 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2740 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2706 av Lars Püss m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2706 av Lars Püss m.fl. M Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör följa EU:s rekommendationer om att betrakta Taiwan som ett land och inte en provins och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har sedan


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2706 av Lars Püss m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2706 av Lars Püss m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2660 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2660 av Lars Püss M Natomedlemskap för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att säkerställa befolkningens trygghet och säkerhet det är en statlig


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2660 av Lars Püss (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2660 av Lars Püss (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverigedemokraterna ser bistånd som det primära


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 111 kB)

Motion 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverigedemokraterna ser internationell samverkan


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:2622 av John Weinerhall (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2622 av John Weinerhall M Ett fritt och självständigt Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta upp Tibetfrågan med företrädare för den kinesiska regeringen i bilaterala sammanhang för att sätta press på landet att respektera


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2622 av John Weinerhall (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2622 av John Weinerhall (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, KD, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (pdf, 83 kB)