Dokument & lagar (3 426 träffar)

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation DIKORiksdagen tillkännager för

2012-03-06

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 78 kB)

Motion 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin SD med anledning av prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer SD281 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:66 Godkännande av Europeiska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU40
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD) (doc, 56 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning

Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-27-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR8 Förord Riksdagen har återkommande behandlat frågor som rör de tunga godstrans- porterna på väg och tillsynen av

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning (pdf, 1706 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10

Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-29-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:KrU10 Förord Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av förhållandevis få tillsvidareanställningar. För att bl.a. öka den sociala och ekonomiska

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10 (pdf, 483 kB)

Motion 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken SD280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en mer heltäckande analys av orsaker


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism SD278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin förebyggande strategi mot terrorism


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett förbättrat skydd och ökad säkerhet i domstolar för vittnen och målsägande.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol SD277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fasta och tidsmässigt permanenta inpasseringskontroller med larmbågar, lika dem som används


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation MP013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ny lydelse av 6 kap. 22 andra stycket 2 lagen 2003:389 om elektronisk


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation SD248 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskottsinformation


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol S96003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt för domstolar att på sikt införa permanenta säkerhetskontroller.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Fi5 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi5 av Erik Almqvist och Johnny Skalin SD med anledning av skr. 2011/12:71 Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden SD279 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdet på de statliga teckningsrätter i Nordea


Utskottsberedning: 2011/12:FiU44
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi5 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf3 av David Lång SD med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet SD225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återreseförbudet ska vara fem år. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör anpassa lagen efter


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR7

Socialutskottets öppna utfrågning på temat Missbruks- och beroendevård vem ska ansvara för vad torsdagen den 24 november 2011 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-26-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR7 Förord Missbruksutredningen S 2008:4 överlämnade den 27 april 2011 sitt betänkande Bättre insatser

2012-02-13

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR7 (pdf, 1118 kB)

Motion 2011/12:MJ5 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ5 av Helena Leander MP med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier MP012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska skärpa den nationella tillsynen och stödja


Utskottsberedning: 2011/12:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ5 av Helena Leander (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljösanktionsavgifterna som gäller


Utskottsberedning: 2011/12:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en signalspaningskommitté med uppgift


Utskottsberedning: 2011/12:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns rätt till juridiskt biträde. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 50 kB)