Dokument & lagar (106 träffar)

Motion 2018/19:1842 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1842 av Jan Ericson M Grundlagsskydd för äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddet för äganderätten bör stärkas i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Äganderätten är av central betydelse för en


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1842 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1842 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus båda M Stärk äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äganderätten i grundlag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äganderätten i


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler båda SD Ett tjänstemannaansvar på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med revisionen av politiker och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:KU33 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3446 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3446 av Fredrik Schulte M Ämbetsmannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ämbetsmannaansvaret bör återinföras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har tilltagande problem med tjänstemannabeslut i offentlig


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3446 av Fredrik Schulte (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3446 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3225 av Michael Svensson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3225 av Michael Svensson M Utred ett tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett modernt tjänstemannaansvar kan se ut och vilka sanktioner som kan kopplas till detta ansvar, och detta tillkännager riksdagen för


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3225 av Michael Svensson (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3225 av Michael Svensson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3144 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3144 av Betty Malmberg M Ämbetsmannautbildning och tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att inrätta en obligatorisk ämbetsmannautbildning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2017/18:3144 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3144 av Betty Malmberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson båda C Förbud mot lotteriförsäljning på kredit m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett förbud mot att sälja lotter på kredit ska införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU8 2017/18:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2799 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2799 av Ida Drougge M Tjänstemannaansvar på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidga brottet tjänstefel så att även annan myndighetsverksamhet än myndighetsutövning innefattas och exempelvis hantering av offentliga medel är inkluderat,


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2017/18:2799 av Ida Drougge (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2799 av Ida Drougge (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:2762 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2762 av Jan Ericson M Tjänstefel som begås av offentliganställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa det personliga ansvaret för offentliganställda vid grova tjänstefel i samband med myndighetsutövning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2762 av Jan Ericson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2762 av Jan Ericson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:2346 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2346 av Boriana Åberg M Återinför tjänstemannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tjänstemannaansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett av de länder i världen som har lägst förekomst av korruption.


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2346 av Boriana Åberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2346 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2238 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2238 av Lars-Arne Staxäng M Utvidgat och förstärkt tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av relevant lagstiftning i syfte att utvidga och förstärka tjänstemannaansvaret för offentligt anställda tjänstemän och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:2238 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2238 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:1991 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1991 av Hans Rothenberg M Utöka tjänstemannaansvaret vid offentliga myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utvidga tjänstemannaansvaret för statliga och kommunala tjänstemän och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1991 av Hans Rothenberg (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1991 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:1961 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1961 av Lars Beckman M Tjänstemannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tjänstemannaansvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Innan dess kunde fel och försummelser leda till


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1961 av Lars Beckman (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1961 av Lars Beckman (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. M Återinförande av tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av tjänstemannaansvar i offentlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mot bakgrund


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:1941 av Christian Holm Barenfeld (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1941 av Christian Holm Barenfeld M Återinför ett utökat tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka tjänstemannaansvaret för att möjliggöra ansvarsutkrävande av tjänstemän i offentlig förvaltning


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1941 av Christian Holm Barenfeld (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1941 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:1862 av Staffan Danielsson (C)

Motion till riksdagen 2017/18:1862 av Staffan Danielsson C Stärk tjänstemannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur tjänstemannaansvaret i offentlig förvaltning kan stärkas så att tjänstefel kan bekämpas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1862 av Staffan Danielsson (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1862 av Staffan Danielsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1467 av Yasmine Larsson S Flaggdag för demokratin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillägg i förordningen 1982:270 om allmänna flaggdagar genom införande av den 17 december 2018 som tillfällig allmän flaggdag och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:557 av Anna Hagwall (-)

Motion till riksdagen 2017/18:557 av Anna Hagwall Tjänstemannaansvar för penningtransfereringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tjänstemän i högt uppsatta ställningar som har inflytande för penningtransfereringar ska hållas personligt ansvariga om inte pengarna


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:557 av Anna Hagwall (-) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:557 av Anna Hagwall (-) (pdf, 50 kB)

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:142 av Said Abdu L Återinförande av ämbetsmannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statens uppdrag är att lägga grunden för ett gott styrelseskick.


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell KD Tystnadsplikten för tolkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av en samlad lagstiftning i syfte att tydliggöra och förstärka tystnadsplikten för tolkar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 63 kB)