Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. M, C, KD, L Reformagenda för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa inträdesjobb för att underlätta för nyanlända och unga med kort utbildning att få ett arbete och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU2 2018/19:AU7 2018/19:AU9 2018/19:CU9 2018/19:FiU26 2018/19:FöU7 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU25 2018/19:JuU29 2018/19:KrU15 2018/19:KU27 2018/19:MJU1 2018/19:MJU13 2018/19:MJU18 2018/19:MJU4 2018/19:MJU8 2018/19:NU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU1 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:TU15 2018/19:UbU10 2018/19:UbU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU15 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (115 yrkanden): 75 avslag, 40 bifall,

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) (docx, 98 kB) Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) (pdf, 152 kB)

Motion 2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. L Rättsstaten åter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för allmänheten att följa brottsutvecklingen och polisens resultat lokalt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:AU9 2018/19:CU12 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU25 2018/19:KU31 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 18 avslag, 11 bifall,

Motion 2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 155 kB)

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för färre och enklare regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nödvändiga regler ska följas upp så enkelt och automatiserat som möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KU28 2018/19:NU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enskilda medlemmars samtycke ska krävas för att organisationer som företräder


Utskottsberedning: 2017/18:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. M, KD Förebyggande av våldsbejakande extremism fler åtgärder behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mobilisera goda krafter i civilsamhället och näringslivet för att motverka våldsbejakande extremism och


Utskottsberedning: 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. M, KD Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människor


Utskottsberedning: 2017/18:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Ett utvidgat tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel, i syfte att stärka förtroendet för den offentliga


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Utvecklat arbete mot antisemitism och för judisk säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antisemitism och förföljelse av judar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KU32
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. SD, Återta den svenska förvaltningsrättsliga traditionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur och i vad mån det straffrättsliga och allmänna ansvaret för högre myndighetschefer och generaldirektörer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15 2017/18:KU1 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) (pdf, 80 kB)

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även verksamhet i egen regi ska omfattas av det program med mål och riktlinjer som avses i 5 kap. 3 kommunallagen


Utskottsberedning: 2016/17:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. M, C, L, KD Infrastruktur för ett hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller infrastrukturinvesteringar och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU17 2016/17:KU17 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 26 avslag, 8 bifall,

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 131 kB)

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. M Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade öppettider för röstning på svenska ambassader och konsulat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:KU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3293 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. M Veterandagen som allmän flaggdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra veterandagen till allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en lång tradition av att bidra till


Utskottsberedning: 2016/17:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3289 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD Utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kommunernas kunskap om förebyggande arbete och om hur kommunerna bör arbeta med återvändare, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU19 2016/17:KrU4 2016/17:KU23
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 5 avslag, 6 bifall,

Motion 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3287 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 107 kB)

Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. M Domstolarnas oberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Domstolsverkets roll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Justitiekanslerns


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. M, C, L, KD Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens önskemål


Utskottsberedning: 2015/16:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. FP Liberal författnings- och demokratipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättandet av en författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:KU13 2015/16:KU14 2015/16:KU16 2016/17:KU15 2016/17:KU24 2017/18:KU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. M Skyddet för de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i uppdraget till den nya institutionen för att skydda de mänskliga rättigheterna bör ingå att förebygga och motverka enskildas


Utskottsberedning: 2015/16:KU15 2017/18:KU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. M, C, FP, KD Vård av demokratin och ökat valdeltagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att förändra förtroendeuppdragets utformning så att fler människor attraheras av det och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6 2016/17:KU15 2016/17:KU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 103 kB)
Paginering