Dokument & lagar (24 träffar)

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor och att sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:K3 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning som skall se över möjligheten att inrätta en verkligt oberoende kommunal revision med Riksrevisionen som förebild. Motivering Revisionen i landets kommuner måste förnyas och förändras. Kommunerna


Utskottsberedning: 2005/06:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:K3 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. EU är det viktigaste verktyget för att finna lösningar på sådana problem som vi har gemensamt i Europa. Utöver en stabil fred mellan tidigare fiender har vi européer EU och dess föregångare att


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU21 2005/06:KU23 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:SfU10 2005/06:SoU1 2005/06:SoU12 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U338 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 195 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:Sf430 av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en avveckling av Integrationsverket inleds. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en överföring av introduktionsenheten till Migrationsverket. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2005/06:KU21 2005/06:SfU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf430 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:K455 av Helena Höij m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Kristdemokratisk demokratisyn 2 Skillnad på lag och moral 3 Skolans roll 3 Yttrandefrihetens roll 3 Subsidiaritetsprincipen som utgångspunkt 4 Maktdelning 5 Samhällets uppbyggnad 6 Kommunalt självstyre 6 Regionalt självstyre 6 Valsystemet 7


Utskottsberedning: 2005/06:KU15 2005/06:KU7 2005/06:KU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K455 av Helena Höij m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:K430 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Sammanfattning Innehållet i denna motion kan grovt delas in i fem avsnitt: 1. All offentlig makt utgår från folket och sen då I detta avsnitt presenteras Folkpartiet liberalernas övergripande syn på grundlagen och några olika frågor om myndigheter m.m. i samband med detta. 2. Stärk individens rättigheter. Här presenterar


Utskottsberedning: 2005/06:KU14 2005/06:KU15 2005/06:KU17 2005/06:KU21 2005/06:KU26 2005/06:KU27 2005/06:KU7 2005/06:UU15 2006/07:KU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K430 av Tobias Krantz m.fl. (fp) (doc, 111 kB)

Motion 2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

1 Sammanfattning I denna motion presenteras Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik och partiets alternativa budgetförslag för 2006 på utgiftsområdena 13 och 14. I särskilda motioner utvecklas partiets politik när det gäller jobben i tjänstesektorn Sk527hälsosammare arbetsliv A418äldre på arbetsmarknaden A417ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:AU7 2005/06:KU17 2005/06:NU11 2005/06:SfU10
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 45 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A420 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 548 kB)

Motion 2005/06:U340 av Lotta Hedström m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att trafficking är ett jämställdhetsproblem.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att män är med i arbetet mot prostitution och trafficking.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KrU5 2005/06:KU7 2005/06:SfU4 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U340 av Lotta Hedström m.fl. (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning och utgångspunkter 8 4 Integrationspolitik och generella insatser 9 4.1 Några begrepp 9 4.2 De första åren 10 5 Allas rätt till arbete 11 5.1 Bekämpa diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden 12 5.2 Rättvis rekryteringsprocess 13


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU12 2005/06:BoU7 2005/06:FöU8 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU14 2005/06:JuU22 2005/06:KrU16 2005/06:KrU24 2005/06:KrU28 2005/06:KU14 2005/06:KU5 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU6 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:SoU31 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 56 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 210 kB)

Motion 2005/06:K384 av Helena Höij m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om en oberoende kommunrevision. Bakgrund I en levande demokrati där medborgarna har förtroende för politiken krävs kontrollsystem och genomskinlighet i det offentliga beslutsfattandet. En fungerande,


Utskottsberedning: 2005/06:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:K384 av Helena Höij m.fl. (kd) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:K382 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning kring tvingande krav i kommunallagen på en från de förtroendevalda fullt ut oberoende och opartisk revision. Motivering En demokratisk kommunal revision ger stadga åt det kommunala självstyret


Utskottsberedning: 2005/06:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:K382 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:K365 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändring av kommunallagen avseende minoritetsåterremiss. Motivering Sedan 2002 finns det i kommunallagen en bestämmelse om att ett ärende i kommunfullmäktige ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel


Utskottsberedning: 2005/06:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:K365 av Torkild Strandberg m.fl. (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras. Därför tar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU2 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:KU25 2005/06:LU12 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU15 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 165 kB)

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktning av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Glesbygdsverket.


Utskottsberedning: 2005/06:KU25 2005/06:LU18 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU20 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Tsunamin i Sydostasien, svältkatastrofen i Niger, eller folkmordet i Sudan är bara några exempel på att förtrycket, det mänskliga lidandet och fattigdomen fortsatte att prägla världen även under år 2005. Tvärtom är ofriheten fortfarande vardag för alltför många världsmedborgare. Totalt lever i dag mer


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:MJU13 2005/06:MJU3 2005/06:SkU16 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2 2005/06:UU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U336 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 189 kB)

Motion 2005/06:K291 av Siv Holma m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i budgetpropositionen flytta avsnittet Minoritetspolitik till utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheterna att inrätta


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:KU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K291 av Siv Holma m.fl. (v) (doc, 58 kB)
Paginering