Dokument & lagar (23 träffar)

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. M, FP, C, KD med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan och


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:K2 av Peter Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:K2 av Peter Eriksson MP med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse MP009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning för att på ett samlat sätt se över hur ordinär


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K2 av Peter Eriksson (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse S82004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oberoende organ för tillsyn av olika statliga verksamheter.


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. V En jämlik och jämställd äldreomsorg V507 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 6 4.1 LOV och kommande tvångslagstiftning 7 4.2 Privatiseringar ger otryggare personal 8 4.3 Gemensamma


Utskottsberedning: 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2012/13:SoU12
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 157 kB)

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges suveränitet och Nato.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3 2011/12:KU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU11 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 13 avslag, 6 bifall,

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S95001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Hälso- och sjukvård 8 Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och


Utskottsberedning: 2011/12:CU19 2011/12:FiU3 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26 2011/12:SoU7 2011/12:SoU8 2011/12:SoU9 2011/12:TU12 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU4 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 51 avslag, 4 bifall,

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 319 kB)

Motion 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel S27003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Värdeburen tillväxt för de gröna näringarna 5 Vårt framtida jordbruk 6 Hållbar mat med hög kvalitet skapar jobb 6


Utskottsberedning: 2011/12:KU1 2011/12:MJU10 2011/12:MJU11 2011/12:MJU12 2011/12:MJU13 2011/12:MJU14 2011/12:MJU15 2011/12:MJU17 2011/12:MJU2 2011/12:MJU21 2011/12:MJU9 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 34 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:MJ376 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 123 kB)

Motion 2011/12:K322 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K322 av Ann-Christin Ahlberg S Yttrandefrihet S36069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utökat meddelarskydd. Motivering I regeringsformen regleras yttrandefriheten. Den innebär att varje medborgare gentemot


Utskottsberedning: 2011/12:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K322 av Ann-Christin Ahlberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. MP Åtgärder för ökad trovärdighet för den offentliga sektorn MP2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det grundlagsfästa meddelarskyddet med dess beståndsdelar även ska gälla inom


Utskottsberedning: 2011/12:KU13 2011/12:KU15 2012/13:KU17 2012/13:KU22 2013/14:KU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2011/12:K355 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K355 av Sara Karlsson m.fl. S Meddelarskydd i skattefinansierad verksamhet S36037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att meddelarskyddet ska omfatta anställda inom skattefinansierad privat verksamhet. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K355 av Sara Karlsson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S Trygghet mot brott S96002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Bekämpa den grova organiserade brottsligheten och skapa en effektivare polis 8 1.1. Inför ny organisation mot organiserad brottslighet 8 1.2. Skärpta åtgärder


Utskottsberedning: 2011/12:JuU1 2011/12:JuU14 2011/12:JuU15 2011/12:JuU22 2011/12:KrU3 2011/12:KU6 2011/12:SkU17 2011/12:SoU14 2012/13:JuU10 2012/13:JuU11 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU20 2012/13:JuU22 2012/13:JuU23 2012/13:SoU11 2012/13:SoU16 2012/13:SoU4 2013/14:JuU10 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (71 yrkanden): 70 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)

Motion 2011/12:K314 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:K314 av Lars Ohly m.fl. V Avskaffande av monarkin V561 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att avskaffa monarkin. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:KU1 2011/12:KU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:K314 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikationer S28001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Transportlösningar och it för en kunskapsbaserad ekonomi och värdeburen tillväxt. 6 Järnväg 7 Investeringar i ökad kapacitet


Utskottsberedning: 2011/12:CU19 2011/12:FiU1 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU10 2011/12:TU12 2011/12:TU13 2011/12:TU14 2011/12:TU15 2011/12:TU16 2011/12:TU5 2011/12:TU8 2011/12:TU9 2012/13:JuU10 2012/13:KU19
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 124 kB)

Motion 2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. MP Läkemedelssäkerhet MP2703 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på en finansieringsmodell för Läkemedelsverket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kommission


Utskottsberedning: 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2011/12:K340 av Agneta Gille m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K340 av Agneta Gille m.fl. S Stärkt meddelarfrihet för privatanställda S19014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka meddelarskyddet för privatanställda genom att utvidga efterforskningsförbudet så att det


Utskottsberedning: 2011/12:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K340 av Agneta Gille m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:K328 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K328 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Ökad insyn i Kungl. hovstaterna S82001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över den överenskommelse om redovisning av anslaget till kungliga hovstaterna som träffats mellan


Utskottsberedning: 2011/12:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K328 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid S25001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 6 Den kulturella allemansrätten skapar ett kreativt Sverige 6 Kunskapsbaserad ekonomi 7 Värdeburen tillväxt 7


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:JuU15 2011/12:KrU1 2011/12:KrU3 2011/12:KrU4 2011/12:KrU5 2011/12:KrU6 2011/12:KrU7 2011/12:KrU8 2011/12:KrU9 2011/12:KU16 2011/12:SoU12 2011/12:UbU15 2011/12:UbU17 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 35 avslag, 5 bifall,

Motion 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 176 kB)

Motion 2011/12:Kr221 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr221 av Lennart Axelsson S Stora idrottsevenemang åt hela folket S2148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en lista över stora evenemang som ska vara möjliga för hela befolkningen att kunna ta del av.


Utskottsberedning: 2011/12:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Kr221 av Lennart Axelsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:K310 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K310 av Hillevi Larsson m.fl. S Meddelarskyddet och skattefinansierad verksamhet S1017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privat verksamhet som finansieras med skattemedel ska omfattas av samma meddelarfrihet


Utskottsberedning: 2011/12:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K310 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 48 kB)
Paginering