Dokument & lagar (213 träffar)

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete s42035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning och utvärdering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v) (doc, 63 kB)

Motion 2007/08:Sf28 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf28 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring s42034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf28 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Sf27 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf27 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring v078 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Förslagen enligt propositionen 2 5 Vänsterpartiets utgångspunkter 3 6 Förslagens konsekvenser 4 6.1 Urholkning


Utskottsberedning: 2008/09:SfU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sf27 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 84 kB)

Motion 2007/08:Sf26 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf26 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av framst. 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2007/08:SfU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sf26 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:Sf25 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf25 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av framst. 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen s42033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sf25 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR15

Äldreförsörjningsstödet i dagspressen 20022007 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-24-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007 2007/08:RFR15 Förord Socialförsäkringsutskottet beslutade den 7 juni 2007 om en plan för det fortsatta arbetet med uppföljning och utvärdering. I beslutet ingick bl.a. att närmare studera hur

2008-04-22

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR15 (pdf, 341 kB)

Motion 2007/08:Sf24 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf24 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete mp053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf24 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 68 kB)

Motion 2007/08:Sf22 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf22 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete s42030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf22 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 66 kB)

Motion 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:94. Motivering Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på propositionens förslag


Utskottsberedning: 2007/08:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning s42024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stickprovskontroller och upplysningsverksamhet för att


Utskottsberedning: 2007/08:SfU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf20 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:93. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf18 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Sf17 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf17 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform s42023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsbonus och att regeringen bör återkomma till riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf17 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform mp036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslaget angående barntid.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf15 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Sf14 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf14 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform s42025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform. Motivering Vi socialdemokrater vill inledningsvis tydliggöra att vi inte


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf14 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform s3002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mäns och kvinnors lika rätt till både yrkes- och familjeliv


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf13 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag familjepolitisk reform. 2 Regeringens förslag Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2007/08:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf12 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2007/08:Sf23 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf23 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete Förslag till riksdagsbeslut 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag 2 4 Bakgrund 3 5 Vänsterpartiets inställning 4 6 Förslag


Utskottsberedning: 2007/08:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sf23 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 92 kB)

Motion 2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:Sf16 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf16 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform v056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus familjepolitisk reform. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:SfU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf16 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. v046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2007/08:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 55 kB)