Dokument & lagar (223 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:Sf12 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf12 av Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken SD303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Motivering I en undersökning gjord av


Utskottsberedning: 2011/12:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf12 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Sf11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken V034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa vårdnadsbidraget. Motivering Regeringen har i proposition


Utskottsberedning: 2011/12:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sf8 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf8 av Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2010/11:123 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort SD231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt register för biometriska uppgifter.


Utskottsberedning: 2010/11:SfU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Sf8 av Erik Almqvist (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2010/11:121 EU:s viseringskodex SD545 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:121 EU:s viseringskodex. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte utöka möjligheten för


Utskottsberedning: 2010/11:SfU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Sf6 av Erik Almqvist (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:123 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort v028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till lag om ändring av utlänningslagen 2005:716 i den del som rör den nya 9 kap. 8 b Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sf7 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf7 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:121 EU:s viseringskodex v027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag i den del som rör bestämmelsen i 3 kap. 2 andra stycket utlänningslagen UtlLMotivering Regeringen har lämnat förslag om ändringar


Utskottsberedning: 2010/11:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf7 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist SD med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik sd131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att göra en bred översyn av hur invandringen påverkar


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar av migrationsprocessen och utlänningslagen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. MP Övergrepp i Irak MP1412 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att leva upp till de folkrättsliga förpliktelser Sverige åtagit sig.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Sf396 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf396 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Arbetslivstrygghet MP1808 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 3 3 Problem med dagens system 4 3.1 Andra anställningsformer 4 3.2 Problem med systemet som behöver lösas 4 3.3 Rundgång och regelanpassningens pris 5 3.4 Nya


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf396 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 105 kB)

Motion 2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Förändrad inriktning för barn och familjepolitiken MP1823 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ny målformulering för utgiftsområde 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. MP Migrationspolitik MP2002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Svensk asyl- och flyktingpolitik 4 Asylprocessen och utlänningslagen 5 Flyktingpolitiken inom EU 7 Anhöriginvandring 8 Arbetskraftsinvandring 9 Papperslösa 9 Förslag


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 80 kB)

Motion 2010/11:Sf393 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf393 av Maria Ferm m.fl. MP Regularisering för papperslösa MP2011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en regularisering för papperslösa. Motivering Miljöpartiet har länge krävt en regularisering för


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf393 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Sf392 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf392 av Ulf Holm m.fl. MP Viseringar MP2216 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för ett enklare och mindre restriktivt regelverk för besöksvisum. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf392 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sf391 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf391 av Robert Halef KD Religiösa minoriteter i asylprocessen kd651 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den rådande situationen för religiösa minoriteter i Irak behöver uppmärksammas mer när asylärenden hanteras.


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf391 av Robert Halef (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Sf390 av Mikael Oscarsson och Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf390 av Mikael Oscarsson och Robert Halef KD Utvidgat vårdnadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nivån för det kommunala vårdnadsbidraget på sikt bör höjas till 6 000 kr per


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sf390 av Mikael Oscarsson och Robert Halef (KD) (doc, 53 kB)