Dokument & lagar (153 träffar)

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR6

Kulturutskottets offentliga utfrågning om barns och ungas rätt till kultur ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-17-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2010/11:RFR6 Förord Kulturutskottet anordnade den 9 juni 2011 en offentlig utfrågning om barns och ungas rätt till kultur. En viktig prioritering inom kulturpolitiken

2011-09-01

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR6 (pdf, 333 kB)

Motion 2010/11:U19 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:U19 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen V033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U19 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:U18 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U18 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD673 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U18 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Fö3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof SD med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 sd81 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fö3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara riksdagen, och inte regeringen,


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Fö1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö1 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Nordic Battle


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Fö1 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:U3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:U3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF sd80 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:U2 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:U2 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska utveckla en


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U2 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. MP Kulturpolitik MP1613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kreativa SverigeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återstarta Accessprogrammet.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. MP Definition av begreppet Kulturtidsskrift MP1615 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att definitionen av kulturtidskrifter ändras till den tidigare formuleringen. Motivering Den 15 augusti


Utskottsberedning: 2010/11:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr337 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. V Kreativa Sverige ett kulturlyft v543 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av Accessprogrammet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:KrU1 2010/11:KrU10 2010/11:KrU8 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:Kr331 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson C Tv-avgiften c338 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SVT ska betalas genom skatten via en public service-avgiftlika för alla. Motivering Radiotjänst grundades


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr329 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin MP Svensk slavhandel MP2101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bearbetande av Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln. Motivering Sveriges deltagande i den transatlantiska


Utskottsberedning: 2010/11:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr328 av Gustav Fridolin (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Frivillig tv-avgift m1496 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en frivillig tv-avgift. Motivering I dag måste alla som innehar tv betala tv-avgift enligt 1 lagen 1989:41. Tv-avgiften


Utskottsberedning: 2010/11:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Regelförenkling för den ideella sektorn kd716 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för den ideella sektorn. Motivering I Kristdemokraternas Sverige är


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr326 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. S Folkhögskoleutbildning för alla s6054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ungdomar mellan 16 och 19 år att studera på folkhögskola i förhållande till


Utskottsberedning: 2010/11:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr315 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. FP Fortsatt uppvärdering av friluftsrörelsen fp1062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdet av att ambitionen, i samband med Idrottslyftet, om en ökad samverkan mellan idrottsrörelsen


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Kr295 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Kr336 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr336 av Per Åsling C Vinter-OS i Sverige c464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige år 2022. Motivering Regeringen aviserade


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr336 av Per Åsling (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Kr324 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr324 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht S Hänsyn till resekostnader på idrottsanslagen s71049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ställa krav på att ta hänsyn till resekostnader när idrottsanslagen fördelas.


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr324 av Karin Åström och Sven-Erik Bucht (S) (doc, 47 kB)