Dokument & lagar (223 träffar)

Motion 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar M Avreglerad andrahandsuthyrning m1887 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja andrahandsuthyrning. Motivering Stockholms utveckling är avgörande för hela landet. En fjärdedel av


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Omvandling till ägarlägenheter m1726 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning för omvandling av befintliga bostadsrätts- och hyreslägenheter till enskilda ägarlägenheter.


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Talerätt i faderskapsmål m1727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att talerätten om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör ses över. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning m1728 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar. Motivering Ombildning från hyresrätt


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. MP Åkermarkens skydd och externa köpcentrum MP1614 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett moratorium om fem år då man inte tillåter att några nya externa köpcentrum byggs. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:CU17 2010/11:CU22 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson KD Bostadsbyråkratin och tillgången på bostäder kd713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för uthyrning av bostäder och avskaffa taxeringsvärdessystemet.


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C356 av Maria Stenberg S Bostadsbyggande i glesbygd s13003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett statligt investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder. Motivering I Norrbottens inland och glesbygd


Utskottsberedning: 2010/11:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C333 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C333 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler m1681 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C333 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:C332 av Carina Moberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C332 av Carina Moberg m.fl. S Tomträttslagstiftningen s14083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att skyndsamt se över tomträttslagstiftningen. Motivering Det finns nästan 70 000 småhustomträtter i 55


Utskottsberedning: 2010/11:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C332 av Carina Moberg m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C330 av Tommy Waidelich och Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C330 av Tommy Waidelich och Börje Vestlund S Bostäder i Stockholmsregionen s14066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett statligt investeringsstöd för klimatsmarta hyresrätter. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU13 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:C330 av Tommy Waidelich och Börje Vestlund (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson KD Juridiskt ombud för barn vid tvister kd824 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om juridiskt ombud med särskild barnkompetens för barn vid tvister. Motivering Den socialdemokratiska


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. KD Umgängesrätt för pappan och mamman kd779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att båda föräldrarna, liksom andra närstående, ska ha rätt till kontakt med ett barn trots att föräldrarna


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:C324 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C324 av Caroline Szyber KD Förenkling av regelverket för byggande kd738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket kring bostadsbyggandet. Motivering Människors rätt att själva bestämma över sitt


Utskottsberedning: 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C324 av Caroline Szyber (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C321 av Bo Bernhardsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C321 av Bo Bernhardsson S Stadsodling i hållbara städer s28098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bevara och utveckla förutsättningarna för trädgårdsodling i städerna. Motivering Städerna måste


Utskottsberedning: 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C321 av Bo Bernhardsson (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:C320 av Bo Bernhardsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C320 av Bo Bernhardsson S Kolonilotter s28097 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att bostadsnära kolonilotter ska bli tillgängliga för många fler i framtidens hållbara städer. Motivering Koloniträdgårdar


Utskottsberedning: 2010/11:CU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C320 av Bo Bernhardsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP Klimat, cykel och hälsa MP1203 Sammanfattning Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har högst tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att ha en rimlig chans att undvika eventuella tröskeleffekter som


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU28 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 193 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. S En utvecklad kust- och skärgårdspolitik s13021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av blandad bebyggelse.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MJ327 av Christina Zedell (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ327 av Christina Zedell S Enhetlig märkning inom EU s14077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatt satsa på Svanen som miljömärke i Sverige och Norden. Motivering Den nordiska miljömärkningen Svanen firar


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ327 av Christina Zedell (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju307 av Börje Vestlund och Carina Moberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju307 av Börje Vestlund och Carina Moberg S Tryggare Stockholm s78056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fler synliga poliser och lokala poliskontor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:JuU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ju307 av Börje Vestlund och Carina Moberg (S) (doc, 53 kB)