Dokument & lagar (128 träffar)

Motion 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. KD Finansiella koalitioner mot barnpornografi kd733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det svårare att ta betalt för barnpornografiskt material genom finansiella koalitioner


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. S, MP, V För hela Sverige S33000 1 Ansvar för hela Sverige Vi rödgröna partier har i en gemensam vårmotion och i en gemensam regeringsplattform presenterat vår politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick vare sig alliansen eller vi rödgröna egen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:NU7 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) (doc, 647 kB)

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP Klimat, cykel och hälsa MP1203 Sammanfattning Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har högst tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att ha en rimlig chans att undvika eventuella tröskeleffekter som


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU28 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 193 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. S En utvecklad kust- och skärgårdspolitik s13021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av blandad bebyggelse.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N409 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. S Socialt företagande s14046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska insatser.1


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2010/11:MJ272 av Anders Sellström (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ272 av Anders Sellström KD Trygg och säker livsmedelsförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta konsumenternas tillgång till närproducerade livsmedel. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU14 2010/11:MJU15 2010/11:MJU16 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:MJ272 av Anders Sellström (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Fi267 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi267 av Sten Bergheden M Offentlig upphandling m1172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att dela upp de offentliga upphandlingarna för att möjliggöra för fler företag att delta. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi267 av Sten Bergheden (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fi264 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi264 av Thomas Östros m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi264 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Fi259 av Håkan Juholt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi259 av Håkan Juholt S En strategi mot ojämlikhet s30078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen återkommer till riksdagen med en strategi för att motverka fortsatta inkomst- och förmögenhetsskillnader.


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi259 av Håkan Juholt (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fi250 av Leif Pagrotsky (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi250 av Leif Pagrotsky S Akademiska hus s30080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Akademiska hus. Motivering Sedan början av 1990-talet förvaltas de statliga fastigheter som används av universitet och högskolor


Utskottsberedning: 2010/11:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi250 av Leif Pagrotsky (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fi247 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi247 av Ulf Holm MP Sociala kriterier vid offentlig upphandling MP2213 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sociala kriterier bör tydliggöras som ett möjligt instrument vid offentlig upphandling för att skapa


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi247 av Ulf Holm (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder SD En återupprättad välfärd SD180 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 694 kB)

Motion 2010/11:Fi229 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi229 av Eva Lohman och Saila Quicklund M Kronofogdens handläggning av företagsärenden m1183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kronofogdens handläggning av företagsärenden. Motivering Svenska företagare blir negativt


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi229 av Eva Lohman och Saila Quicklund (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fi220 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi220 av Cecilia Widegren M Svenska djuromsorgskrav vid offentlig upphandling m1201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om offentlig upphandling för att möjliggöra krav på svenska produktionsregelverk


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi220 av Cecilia Widegren (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C311 av Irene Oskarsson KD Levande landsbygd kd558 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Äganderätten är grunden för ekonomisk utveckling 6 3.1 Lättare att köpa och sälja fast egendom 6 3.2 Rättvisa vid expropriation 7 3.3 Stärk äganderätten vid mineralutvinning 7


Utskottsberedning: 2010/11:CU20 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:KrU8 2010/11:KU23 2010/11:KU24 2010/11:MJU16 2010/11:MJU19 2010/11:NU14 2010/11:NU2 2010/11:NU20 2010/11:NU8 2010/11:SkU19 2010/11:SkU20 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU25 2010/11:UbU10 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 134 kB)

Motion 2010/11:C305 av Gustav Fridolin och Valter Mutt (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C305 av Gustav Fridolin och Valter Mutt MP Stakeholder companies MP2110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förslaget på en bolagsform utifrån konceptet stakeholder companies. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:CU15 2010/11:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C305 av Gustav Fridolin och Valter Mutt (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Fi268 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi268 av Ann-Christin Ahlberg S Jämställdhetsintegrerad budget s30050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla statsbudgeten till att bli helt jämställdhetsintegrerad. Motivering I FN:s kvinnokonvention


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi268 av Ann-Christin Ahlberg (S) (doc, 46 kB)