Dokument & lagar (128 träffar)

Motion 2010/11:Fi221 av Elin Lundgren (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi221 av Elin Lundgren S Sommarjobb för gymnasielever s27042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sommarjobb för gymnasieelever. Motivering I Sverige är ungdomsarbetslösheten ett stort problem som måste mötas med


Utskottsberedning: 2010/11:FiU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi221 av Elin Lundgren (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Fi217 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi217 av Ulf Holm m.fl. MP Förbud för AP-fonderna att investera i vapenindustrin MP2202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AP-fonderna inte ska tillåtas investera i vapenindustrin. Motivering AP-fonderna, som


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi217 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Fi210 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi210 av Börje Vestlund S Allas rätt till bankkonto s30072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att banklagen bör ändras så att alla får rätt till ett bankkonto för insättning, uttag och betalning. Motivering Alla


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi210 av Börje Vestlund (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fi209 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi209 av Olle Thorell S Miljöhänsyn vid kommunala upphandlingar s30053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav på miljöhänsyn alltid ska ställas vid kommunala upphandlingar. Motivering Enligt lagen om offentlig


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi209 av Olle Thorell (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fi208 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi208 av Börje Vestlund S Offentlig upphandling och kollektivavtal s30073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ratificering av ILO:s konvention 94 och att det av lagen om offentlig upphandling uttryckligen ska framgå


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi208 av Börje Vestlund (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:C298 av Jan-Olof Larsson och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C298 av Jan-Olof Larsson och Peter Hultqvist S En utvecklad kust- och skärgårdspolitik s34029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av blandad bebyggelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:CU22 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:C298 av Jan-Olof Larsson och Peter Hultqvist (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. V Den svenska kollektivavtalsmodellen V309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lex Laval. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2010/11:AU10 2010/11:FiU29 2010/11:NU19 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:A385 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. MP Sverige fritt från tobaksbruk MP2610 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett tobaksfritt samhälle ska vara ett prioriterat mål inom folkhälsoarbetet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU16 2010/11:SkU21 2010/11:SoU8 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2010/11:So283 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 103 kB)

Motion 2010/11:N374 av Hans Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N374 av Hans Olsson m.fl. S Investeringar för en hållbar utveckling s14062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att främja investeringar för en hållbar utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:NU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:N374 av Hans Olsson m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:N220 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N220 av Jan Lindholm MP Minskning av oljeförbrukningen MP2611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att använda teknikupphandling som styrmedel för en snabbare minskning av förbrukningen av olja. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:NU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:N220 av Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. V Kemikalier V224 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Reach 3 5 Farliga ämnen i vår närhet 3 5.1 Livsmedel 4 5.2 Varor 4 5.2.1 Flamskyddsmedel 4 5.2.2 Bisfenol A 4 5.2.3 Produkter riktade till barn 5 5.3 Ökad forskning 5


Utskottsberedning: 2010/11:CU8 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU14 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:MJ296 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:Fi261 av Hans Olsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi261 av Hans Olsson S Minskad användning av kontanter s30055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en minskad användning av kontanter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi261 av Hans Olsson (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fi256 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi256 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson M Riktlinjer till AP-fonderna m1709 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regeringens möjligheter att ge AP-fonderna riktlinjer när det gäller hur etik- och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi256 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Fi244 av Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi244 av Adnan Dibrani S Skärpta betalningsrutiner s14035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta betalningsrutiner. Motivering När krisen kom så hade de små företagen stora problem med sin likviditet. Detta


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi244 av Adnan Dibrani (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Fi238 av Henrik von Sydow (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi238 av Henrik von Sydow M Mer öppna myndighetsdata Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av vilka villkor som i dag ställs vid utlämnande av handlingar från den


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fi238 av Henrik von Sydow (M) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Fi233 av Hans Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi233 av Hans Olsson m.fl. S Orättvisor i välfärden s30051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka orättvisor i välfärden. Motivering Den svenska välfärdsmodellen har genomgått stora förändringar till det


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi233 av Hans Olsson m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fi227 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi227 av Fredrik Schulte M Alternativa driftsformer i välfärden m1655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra regelverket för avknoppningar. Motivering Den svenska välfärdsstatsmodellens största framtidsutmaning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi227 av Fredrik Schulte (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fi219 av Johan Forssell och Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi219 av Johan Forssell och Karin Enström M Översyn av lagen för offentlig upphandling m1810 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra regler för och tillsyn av offentlig upphandling. Motivering Lagen om


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi219 av Johan Forssell och Karin Enström (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fi214 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi214 av Ulla Andersson m.fl. V Lokala sparbanker V406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa egenkapitalbevis i den svenska sparbankslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fi214 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Fi202 av Jan Ertsborn (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi202 av Jan Ertsborn FP Kreditupplysningar om näringsidkare fp1124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring av reglerna om näringsidkare i kreditupplysningslagen. Motivering Jämlikt 7 kreditupplysningslagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi202 av Jan Ertsborn (FP) (doc, 49 kB)