Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphävande av och dispens från strandskyddet i statliga vattenskyddsområden.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:Fi265 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi265 av Thomas Östros m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner V425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2010/11:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi265 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. S, MP, V För hela Sverige S33000 1 Ansvar för hela Sverige Vi rödgröna partier har i en gemensam vårmotion och i en gemensam regeringsplattform presenterat vår politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick vare sig alliansen eller vi rödgröna egen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:NU7 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi230 av Mona Sahlin m.fl. (S, MP, V) (doc, 647 kB)

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. S, MP, V Allmän miljö- och naturvård V420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ399 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel V423 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, MP, V) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Fi264 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi264 av Thomas Östros m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi264 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, FP, KD Matlandet Skaraborg jordbruks- och livsmedelsproduktion C439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ440 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult M, KD Havdagar M907 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att komplettera dagens fiskekvotssystem med havdagar. Motivering Det är viktigt att vi reglerar de fångstupptag


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ388 av Lars-Arne Staxäng och Roland Utbult (M, KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ364 av Anna Wallén m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ364 av Anna Wallén m.fl. S, V, MP Fossilfritt Västmanland S28058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta Västmanland också vara pilotlän för att bli fossilfritt 2015 samt att regeringen återkommer till riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ364 av Anna Wallén m.fl. (S, V, MP) (doc, 50 kB)