Dokument & lagar (222 träffar)

Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3522 av Roger Hedlund SD Rätt till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt 100 000 anställda inom den


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3487 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3487 av Per Åsling och Solveig Zander båda C Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa reformer som ökar utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde och delaktighet på


Utskottsberedning: 2017/18:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3487 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3487 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3464 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3464 av Robert Hannah L Diskrimineringsombudsmannens uppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nya MR-institutionen ska ta över DO:s främjande uppgifter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3464 av Robert Hannah (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3464 av Robert Hannah (L) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3461 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3461 av Ida Drougge M Det kommunala självstyret och anvisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det för att stödja en effektiv integration är viktigt att alla kommuner tar emot flyktingar, och detta tillkännager riksdagen för


Utskottsberedning: 2017/18:AU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3461 av Ida Drougge (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3461 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Ett tryggt och hållbart arbetsliv 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Ordning och reda på arbetsmarknaden 4.1Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter 4.2Tydligare villkor för F-skatt


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:AU9 2017/18:FiU25 2017/18:KU38 2017/18:SkU12 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 111 kB) Motion 2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 249 kB)

Motion 2017/18:3322 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3322 av Erik Ottoson M Integration på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli obligatoriskt för nyanlända att utbilda sig i den omfattning som krävs för att kunna ta ett jobb på svensk arbetsmarknad alternativt


Utskottsberedning: 2017/18:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3322 av Erik Ottoson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3322 av Erik Ottoson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3315 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3315 av Boriana Åberg M Diskrimineringsombudsmannen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Diskrimineringsombudsmannen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skydd mot diskriminering är en självklarhet i ett fritt, öppet och demokratiskt


Utskottsberedning: 2017/18:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3315 av Boriana Åberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3315 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3282 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3282 av Erik Bengtzboe M Reformera Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera Arbetsförmedlingen och införa en jobbpeng och en avreglering på området som möjliggör för fler aktörer att förmedla jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3282 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3282 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3243 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3243 av Erik Bengtzboe M Centralisera flyktingmottagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att gemensamt mellan stat och kommun centralisera det organiserade flyktingmottagandet, med fokus på effektiva insatser


Utskottsberedning: 2017/18:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3243 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3243 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3226 av Michael Svensson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3226 av Michael Svensson M Underlättad etablering på den svenska arbetsmarknaden för invandrade akademiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare underlätta etableringen på den svenska arbetsmarknaden för invandrade akademiker


Utskottsberedning: 2017/18:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3226 av Michael Svensson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3226 av Michael Svensson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. M Lika möjligheter för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:FiU1 2017/18:JuU17 2017/18:KrU2 2017/18:SfU1 2017/18:SfU3 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. M, C, L, KD Fler jobb och bättre fungerande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra drivkrafterna till arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:AU7 2017/18:AU8 2017/18:AU9 2017/18:FiU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 11 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3159 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3159 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Proportionalitetsprincipen vid fackliga stridsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3159 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3159 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3148 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3148 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe båda M Reformering av turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera turordningsreglerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utanförskapet är ett av


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3148 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3148 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3140 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3140 av Saila Quicklund M Sociala företags förutsättningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan förenkla förutsättningarna för sociala företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sociala företag hjälper


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3140 av Saila Quicklund (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3140 av Saila Quicklund (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:KrU6 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3081 av Isabella Hökmark M Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd LAS och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska arbetsmarknaden präglas allt mer av ett djupare utanförskap.


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3028 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3028 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Fler bör arbeta längre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som uppmuntrar och möjliggör för fler att arbeta längre och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3028 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3028 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:2989 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2989 av Sofia Fölster M Nedläggning av Arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned myndigheten Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2989 av Sofia Fölster (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2989 av Sofia Fölster (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:2988 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2988 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard båda M En arbetsmarknad med plats för fler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2988 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2988 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) (pdf, 76 kB)