Dokument & lagar (262 träffar)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR8

Konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-90-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:RFR8 Förord Reglerna för internationell beskattning av multinationella företag är under snabb utveckling. Såväl OECD som EU

2017-01-01

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR21

Näringsutskottets offentliga utfrågning om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-07-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:RFR21 Förord Näringsutskottet kallade den 2 maj 2017 till en öppen utfrågning i riksdagen om framtidens innovations- och entreprenörskapsklimat.

2017-06-01

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR21 (pdf, 10776 kB)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR10

Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 20102012 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-92-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:RFR10 Förord Som ett led i näringsutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet i maj 2016 att följa upp riksdagens beslut om att

2017-01-01

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR10 (pdf, 3221 kB)

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings- och forskningspolitiken


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. C med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 1. Sammanfattning För att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 98 kB) Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 186 kB)

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från första dagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:FiU3 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2017/18:FiU3 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. M Life science och medtech Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och hälso- och sjukvården i syfte att tillgängliggöra forskning


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:NU12 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. SD Forskning en satsning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka basanslagen till forskningen inom högskolorna och samtidigt dra ned motsvarande summa för strategiska satsningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KrU1 2016/17:NU12 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1783 av Said Abdu L Stöd till Ung Företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja Ung Företagsamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rikta löneökningarna i skolan


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:SkU26 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson båda M Utveckling av kärnkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att placera en forskningsreaktor i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:NU20 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2910 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2910 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus båda KD Mänskliga rättigheter på Kuba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att EU, innan ett slutgiltigt avtal signeras, omfattar det oberoende civila samhället på Kuba


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2016/17:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2910 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2910 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel SD Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somalilands självständighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 1 Inledning Sverige tar ansvar i en orolig värld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2016/17:UU1 2016/17:UU10 2016/17:UU13 2016/17:UU14 2016/17:UU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3,2016/17:UU3 2016/17:UU5 2016/17:UU9 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU18 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 113 kB) Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 221 kB)

Motion 2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. V Fackliga rättigheter i världen 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Utvecklingen för de fackliga rättigheterna i världen 5Globalisering och rättvis handel 5.1Internationella regler och normer för arbetslivet 5.2EU:s handelsavtal


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2016/17:UU10 2016/17:UU15 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V) (pdf, 117 kB)

Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. L Tillsammans i Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kraftfullare rättighetsmekanism och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för en gemensam


Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 2016/17:FiU22 2016/17:JuU18 2016/17:MJU24 2016/17:NU13 2016/17:NU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 89 kB)

Motion 2016/17:811 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:811 av Hans Linde m.fl. V Kina 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Demokratiska fri- och rättigheter 4.1Politiska och medborgerliga rättigheter 4.2Tortyr och dödsstraff 4.3Organstöld 4.4Minoriteters rättigheter 5Fackliga rättigheter


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2017/18:SoU9 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:811 av Hans Linde m.fl. (V) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:811 av Hans Linde m.fl. (V) (pdf, 108 kB)

Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. SD Somalia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska förbindelser med Somaliland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta samverkan mellan


Utskottsberedning: 2016/17:NU13 2017/18:UU15 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera arbetet med


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:KU17 2016/17:NU1 2016/17:TU1 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 37 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 160 kB)

Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. C En klimatsmart och jämställd transportinfrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament för en omställning av alla transporter behövs för att nå målet om en fossiloberoende


Utskottsberedning: 2016/17:NU3 2016/17:TU1 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14,2016/17:TU17 2016/17:TU16 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6 2017/18:CU18
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 2 bifall,

Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3119 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 105 kB)

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. MP SJ:s samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om SJ:s samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SJ inte ska ge någon vinstutdelning


Utskottsberedning: 2016/17:NU4 2016/17:TU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:2536 av Stina Bergström m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)