Dokument & lagar (6 008 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1586 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2017/18:1586 av Hans Wallmark M Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland Hans Wallmark har frågat mig om regeringen avser att påbörja ett arbete för att söka riksdagens godkännande av det samförståndsavtal som undertecknades mellan Sverige och Finland i Åbo den 9 juli. Det fördjupade samarbetet

Svarsdatum: 2018-07-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1586 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1575 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/01557/D Kulturdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1575 av Markus Wiechel SD Skattemedel till Stockholm Pride Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det behöver göras några förändringar från regeringens sida för att säkerställa att skattemedel går till vad de är ämnade för och om så är fallet,

Svarsdatum: 2018-07-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1575 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1557 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03905 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1557 av Christina Örnebjär L om en ny inriktning på narkotikapolitiken Christina Örnebjär har frågat mig vilka åtgärder och/eller initiativ jag är beredd att ta mot bakgrund av Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Christina Örnebjär (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1557 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1553 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fi2018/ 02616/ESA Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1553 av Rickard Nordin C Lokaler för civilsamhället Rikard Nordin har frågat försvarsministern om vilka generella åtgärder denne är beredd att vidta för att civilsamhället fortsatt ska få tillgång till

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1553 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1546 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03849/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1546 av Lars Beckman M Bristande tillgänglighet till sjukvård i norra Sverige i sommar Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma tillrätta med de stora bristerna i tillgängligheten

Svarsdatum: 2018-07-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1546 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1564 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/03673/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/2018:1564 av Eskil Erlandsson C EU:s förslag om copyright Eskil Erlandsson har frågat mig på vilket sätt jag i förhandlingarna i rådet säkerställt att artiklarna 11 och 13 i förslaget till upphovsrätt

Svarsdatum: 2018-07-19 Frågeställare: Eskil Erlandsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1564 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1554 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/03553/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1554 av Catharina Bråkenhielm S Ändrade regler vid båtfynd Catharina Bråkenhielm har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka rättssäkerheten för båtägarna. I frågan tar hon upp att

Svarsdatum: 2018-07-19 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1554 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1565 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04025/ JM N2018/04049/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström C Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen och 2017/18:1565 av Hans Hoff S Stöd till lantbrukare Daniel Bäckström har frågat mig vilka omgående åtgärder jag kommer att vidta

Svarsdatum: 2018-07-18 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1565 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1563 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04025/ JM N2018/04049/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström C Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen och 2017/18:1565 av Hans Hoff S Stöd till lantbrukare Daniel Bäckström har frågat mig vilka omgående åtgärder jag kommer att vidta

Svarsdatum: 2018-07-18 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1563 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/04081/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden M Svenskt kött Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt ta initiativ till att uppmana svenska folket att köpa mer svenskt kött för att underlätta för lantbrukarna och slakterierna

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/03999/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern T ill riksdagen Svar på fråga 2017/18:1562 av Ola Johansson C Fritidsfiske med redskap Ola Johansson har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att det även i framtiden kommer att vara möjligt att längs västkusten idka småskaligt fritidsfiske med

Svarsdatum: 2018-07-13 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1558 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Ku2018/ 01465/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1558 av Edward Riedl M En bättre fungerande granskning av public service-utbudet Edward Riedl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en bättre fungerande granskning av public service

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1558 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1552 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1552 av Carina Ståhl Herrstedt SD Långa väntetider för mål i förvaltningsrätten Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig varför jag efter Riksrevisionens rapport 2014 som visade på stora problem med handläggningstiderna för socialförsäkringsmål inte har sett till att komma tillrätta med problemet. I

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1552 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1541 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1541 av Roger Haddad L Utnämning av en ny riksåklagare Roger Haddad har frågat mig om när regeringen avser att fatta beslut om utnämningen av en ny riksåklagare. Regeringen har idag beslutat att utnämna Petra Lundh till ny riksåklagare. Stockholm den 12 juli 2018 Morgan

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1541 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1537 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1537 av Mikael Oscarsson KD Fängelsestraff för fler brott Mikael Oscarsson har frågat mig om jag avser att göra något åt att så många dömda undkommer straff i enlighet med det exempel han beskriver i sin fråga. Det är viktigt att den som upprepat begår brott straffas på ett sätt som står i proportion

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1537 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1536 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/03505 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther KD Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige Penilla Gunther har frågat mig om jag anser att de underlag jag fått från Polismyndigheten gett en rättvis bild av de tre högskolor

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1536 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 03504/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1535 av Tomas Tobé M Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att förändra sekretesslagstiftningen för att förbättra möjligheterna till

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1535 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1534 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/ 0 3502 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1534 av Margareta Cederfelt M Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att judiska föreningar ska kunna verka i Sverige och inte

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1534 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 94 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1532 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018 03501 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1532 av Anders Hansson M Räddningstjänstens situation Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder i syfte att säkerställa räddningstjänstens bemanning och kompetensen bland

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1532 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1530 av Tomas Tobé M Stärkt vittnesskydd Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder i syfte att stärka vittnesskyddet och för att möjliggöra för så kallade kronvittnen. Det är av central betydelse för rättskipningen att parter och vittnen fritt och sanningsenligt kan

Svarsdatum: 2018-07-12 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1530 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)