Dokument & lagar (3 803 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:30

RiR 2011:30 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012 ISBN 978 91 7086 272 4 RiR 2011:30 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-16 Dnr: 31-2011-1072 RiR: 2011:30 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2011-12-28 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:30 (pdf, 995 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:29

RiR 2011:29 Miljökrav i offentlig upphandling är styrningen mot klimatmålet effektiv ISBN 978 91 7086 271 7 RiR 2011:29 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-09 Dnr: 31-2010-0928 RiR: 2011:29 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m

2011-12-22 09:00:01

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:29 (pdf, 1830 kB)

Svensk författningssamling 2011:1590

2011-12-22

Svensk författningssamling 2011:1597

Författningen är upphävd

Motion 2011/12:Ub6 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub6 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet SD237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i 18 kap. 19 skollagenAllmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan


Utskottsberedning: 2011/12:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub6 av Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR4

Konstitutionsutskottets seminarium om en nordisk samekonvention ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-23-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2011/12:RFR4 Förord Nordiska rådet beslöt 1995 att inleda arbetet med en nordisk samekonvention i syfte att säkerställa det samiska folkets rätt att självt bestämma om sin ekonomiska,

2011-12-19

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR4 (pdf, 5724 kB)

Motion 2011/12:Ub4 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub4 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande föräldrar SD239 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade villkor för studerande föräldrar vars barn avlidit. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub4 av Richard Jomshof (SD) (doc, 46 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:28

RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur 978 91 7086 270 0 RiR 2011:28 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-08 Dnr: 31-2011-0353 RiR: 2011:28 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-12-16 09:00:02

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:28 (pdf, 2240 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:27

RiR 2011:27 Att hantera brottmål effektivt En utmaning för regeringen och rättsväsendet ISBN 978 91 7086 269 4 RiR 2011:27 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-11-30 Dnr: 31-2011-0091 RiR: 2011:27 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-12-15 09:00:03

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:27 (pdf, 2064 kB)

Svensk författningssamling 2011:1566

2011-12-15

Svensk författningssamling 2011:1533

2011-12-15

Motion 2011/12:Sf1 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf1 av David Lång SD med anledning av skr. 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott SD236 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder i enlighet


Utskottsberedning: 2011/12:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf1 av David Lång (SD) (doc, 51 kB)