Dokument & lagar (3 605 träffar)

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Fi8 av Per Bolund (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi8 av Per Bolund MP med anledning av prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EBRD:s utlåning till energiprojekt som bygger


Utskottsberedning: 2011/12:FiU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fi8 av Per Bolund (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T3 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi SD284 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av taxiförare


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi S28002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att obligatoriska redovisningscentraler tömningscentraler införs för taxametrar


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Fi6 av Per Bolund (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi6 av Per Bolund MP med anledning av skr. 2011/12:71 Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden MP015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur Stabilitetsfondens nivå


Utskottsberedning: 2011/12:FiU44
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fi6 av Per Bolund (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T4 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Transportstyrelsen inte ska ha rätt att slopa kravet


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation DIKORiksdagen tillkännager för

2012-03-06

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 78 kB)

Motion 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin SD med anledning av prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer SD281 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:66 Godkännande av Europeiska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU40
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD) (doc, 56 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning

Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-27-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR8 Förord Riksdagen har återkommande behandlat frågor som rör de tunga godstrans- porterna på väg och tillsynen av

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR8 En uppföljning (pdf, 1706 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10

Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-29-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:KrU10 Förord Arbetsmarknaden för professionella skådespelare, dansare och musiker kännetecknas av förhållandevis få tillsvidareanställningar. För att bl.a. öka den sociala och ekonomiska

2012-03-01

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10 (pdf, 483 kB)

Motion 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken SD280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en mer heltäckande analys av orsaker


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21 2011/12:JuU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism SD278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin förebyggande strategi mot terrorism


Utskottsberedning: 2011/12:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju10 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett förbättrat skydd och ökad säkerhet i domstolar för vittnen och målsägande.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Ju9 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol SD277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fasta och tidsmässigt permanenta inpasseringskontroller med larmbågar, lika dem som används


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ju8 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation MP013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ny lydelse av 6 kap. 22 andra stycket 2 lagen 2003:389 om elektronisk


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Ju6 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation SD248 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överskottsinformation


Utskottsberedning: 2011/12:JuU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:Ju5 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol S96003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt för domstolar att på sikt införa permanenta säkerhetskontroller.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Fi5 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi5 av Erik Almqvist och Johnny Skalin SD med anledning av skr. 2011/12:71 Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden SD279 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdet på de statliga teckningsrätter i Nordea


Utskottsberedning: 2011/12:FiU44
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi5 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf3 av David Lång SD med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet SD225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återreseförbudet ska vara fem år. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD) (doc, 50 kB)