Dokument & lagar (3 605 träffar)

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör anpassa lagen efter


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR7

Socialutskottets öppna utfrågning på temat Missbruks- och beroendevård vem ska ansvara för vad torsdagen den 24 november 2011 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-26-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:RFR7 Förord Missbruksutredningen S 2008:4 överlämnade den 27 april 2011 sitt betänkande Bättre insatser

2012-02-13

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR7 (pdf, 1118 kB)

Motion 2011/12:MJ5 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ5 av Helena Leander MP med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier MP012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska skärpa den nationella tillsynen och stödja


Utskottsberedning: 2011/12:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ5 av Helena Leander (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljösanktionsavgifterna som gäller


Utskottsberedning: 2011/12:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en signalspaningskommitté med uppgift


Utskottsberedning: 2011/12:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns rätt till juridiskt biträde. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan S48011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera de


Utskottsberedning: 2011/12:UbU12
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:SD246 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:SD246 av Josef Fransson SD med anledning av prop. 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon SD246 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att utvärdera bestämmelserna


Utskottsberedning: 2011/12:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:SD246 av Josef Fransson (SD) (doc, 44 kB)

Motion 2011/12:Fi4 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi4 av Erik Almqvist SD med anledning av skr. 2011/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport SD242 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lönsamhetskrav i stället för kostnadstäckning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fi4 av Erik Almqvist (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U15 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U15 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition MP010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot bombkapsel 90. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:UU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:U15 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:U13 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U13 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition S92038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett aktivt och kraftfullt arbete i syfte att få så


Utskottsberedning: 2011/12:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U13 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Ub3 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub3 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:49 Vissa frågor om fristående skolor SD240 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lika villkor för fristående och kommunala skolor. Motivering Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2011/12:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub3 av Richard Jomshof (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:U14 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U14 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör förbjuda investeringar


Utskottsberedning: 2011/12:UU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:U14 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition SD230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att ett vapensystem tas fram som kan


Utskottsberedning: 2011/12:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:K7 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K7 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism SD242 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin handlingsplan bör tala klarspråk


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:K7 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund SD med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man snarast bör inrätta


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag SD231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Rikspolisstyrelsen och de regionala polismyndigheterna bör få lagstadgad


Utskottsberedning: 2011/12:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof SD med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan SD244 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens rapport


Utskottsberedning: 2011/12:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub5 av Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga förslaget till att omfatta all hälso- och sjukvård inklusive somatisk


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism S82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att motverka våldsbejakande


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 70 kB)