Dokument & lagar (14 träffar)

Motion 2005/06:A8 av Carl B Hamilton m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att ta bort säsongsanställning som en särskild anställningsform i anställningsskyddslagen. Riksdagen avslår regeringens förslag om fri visstidsanställning i sammanlagt upp till 14 månader under en ramtid av 5 år. Riksdagen beslutar att införa fri visstidsanställning


Utskottsberedning: 2005/06:AU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:A8 av Carl B Hamilton m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:A419 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av ökad kunskap om effekterna av den ökade andelen tidsbegränsade anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att statliga företag och myndigheter bör


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:FiU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:A419 av Ulf Holm m.fl. (mp, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:A378 av Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd, c)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett principiellt system för individuell kompetensutveckling. 2 Regeringens svek gällande kompetensutveckling Kompetensutveckling är en fråga som har strategisk betydelse för varje individ och för hela samhället.


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A378 av Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:A256 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär vad i motionen anförs om att regeringen skall lägga fram förslag till lagstiftning som förbjuder diskriminering av ledarhundsförare. Bakgrund Synskada är ett orienteringshandikapp som gör det svårt, ibland omöjligt, att förflytta sig på egen hand. Stolpar, skyltar, vägarbeten


Utskottsberedning: 2005/06:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A256 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Vad är social ekonomi 3 4.1 Påvisare, pionjär, visionär och utförare 4 4.2 Organisationsformer 5 5 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för den sociala ekonomin 5 5.1 Synliggörande 5 5.2 Intäktsproblem 6 5.3 Finansiering 6


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU16 2005/06:FiU19 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Skälen för förslagen till beslut 4 Individens och samhällets ansvar 4 En ny enhetlig diskrimineringslag 5 En samordnad och utökad tillsyn 5 Tillsyn skiljs från främjande en ny gemensam antidiskrimineringsmyndighet 6 Förbättrat rättsskydd för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU14 2005/06:KU15 2005/06:KU24 2005/06:KU26 2005/06:KU9 2005/06:SfU6 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 89 kB)

Motion 2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Konstnärlig frihet 3 5 Konstnärernas arbetsmarknad 3 6 Pensioner 4 7 Konstnärer inom teater, dans och musik 4 7.1 Fria grupper och Teateralliansen 4 7.2 Dansare och sångare 5 8 Bild och form-konstnärer 5 8.1 Konstnärsstöd


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:KrU1 2005/06:KrU18 2005/06:KrU27 2005/06:KrU31 2005/06:LU13 2005/06:SkU17 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:A374 av Dan Kihlström (kd) och Viviann Gerdin (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av stöd till personligt biträde. Motivering Insatsen stöd till personligt biträde har i dag en stor betydelse för bl.a. synskadade, för att de ska kunna utföra arbetet enligt uppsatta krav i


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A374 av Dan Kihlström (kd) och Viviann Gerdin (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Barn och utbildning 4 LSS 5 Hjälpmedel 7 Tillgänglighet 7 Arbete och daglig verksamhet 9 Handikappersättning 10 Kunskap och forskning 10 Inflytande, kultur och fritid 11 Personal 11 Domstolstrots 11 Internationell solidaritet 12


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU22 2005/06:TU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 104 kB)

Motion 2005/06:A273 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över och reformera reglerna om blockader och andra stridsåtgärder som syftar till att tvinga fram kollektivavtal. Motivering På svensk arbetsmarknad spelar kollektivavtalen en avgörande roll. Avtalen


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A273 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:A272 av Viviann Gerdin m.fl. (c, m, fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att reformera arbetslöshetsförsäkringen och att slopa den s.k. 100-dagars-regeln. Motivering Ett viktigt mål för svensk politik under de kommande åren måste vara att minska arbetslösheten. En del i detta


Utskottsberedning: 2005/06:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A272 av Viviann Gerdin m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:N433 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av matchning mellan arbetssökande och lediga jobb i Skaraborg.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett riktat stöd till nyanställningar och nystartsjobb.2 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:NU10 2005/06:SkU17 2005/06:UbU1 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:N433 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:N308 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra det mer lönsamt att anställa och driva företag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkta arbetsgivaravgifter och skatter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:N308 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 80 kB)