Dokument & lagar (294 träffar)

Motion 2005/06:Sf362 av Bo Bernhardsson och Marie Granlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en samordning av reglerna för pensionering och lönebidrag. Motivering Lönebidragsanställda har, precis som andra löntagare, rätt att välja att jobba till 67 års ålder. En rättighet som framstår som alldeles självklar.


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf362 av Bo Bernhardsson och Marie Granlund (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:Kr376 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Sammanfattning Det går inte att dra alla ungdomar över en kam, de individuella skillnaderna är mycket stora. Men det finns vissa saker som förenar ungdomar som grupp. Urskiljande är att många ungdomar befinner sig i utbildning, är precis på väg att etablera sig på arbetsmarknaden och är i början av sin boendekarriär. Därför


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU5 2005/06:BoU1 2005/06:JuU34 2005/06:KrU15 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU10 2005/06:UbU11 2005/06:UbU13 2005/06:UbU14 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 44 avslag

Motion 2005/06:Kr376 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 116 kB)

Motion 2005/06:A407 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk företagshälsovård som ett instrument till en förbättring av folkhälsan. Motivering Arbetet med regeringens strategi för ökad hälsa i arbetslivet fortsätter. I strategin framhålls att det krävs helhetssyn


Utskottsberedning: 2005/06:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A407 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:A397 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om lönebidrag till ideella föreningar. Motivering Lönebidrag är en viktig, riktad arbetsmarknadsåtgärd till de människor som har begränsad arbetsförmåga och därmed en sämre möjlighet att komma in på den ordinarie


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A397 av Raimo Pärssinen m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:A378 av Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd, c)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett principiellt system för individuell kompetensutveckling. 2 Regeringens svek gällande kompetensutveckling Kompetensutveckling är en fråga som har strategisk betydelse för varje individ och för hela samhället.


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A378 av Anders G Högmark m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:A362 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att värna det svenska kollektivavtalet. Motivering Det ska vara rättvisa och trygga arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller både svenska löntagare och löntagare från andra länder som


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A362 av Krister Örnfjäder m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:A360 av Britta Lejon (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studerandes möjlighet till medlemskap i arbetslöshetskassa. Motivering Den svenska arbetsmarknadens struktur har förändrats påtagligt under de senaste decennierna. En allt större andel av dem som finns på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2005/06:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A360 av Britta Lejon (s) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:A353 av Jan Björkman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om företagens ansvar vid nedläggningar eller utflyttningar. Motivering Ekonomin blir alltmer globaliserad. Det kan också beskrivas som att kapitalet inte känner några gränser. På ett sätt gynnas vi alla av globalisering,


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A353 av Jan Björkman m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:A334 av Catherine Persson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att 22 LAS vad gäller turordningsregler vid uppsägning skall ändras till den tidigare lydelse som gällde före den 1 januari 2001. Motivering Lagen om anställningsskydd LAS innehåller bl.a. bestämmelser som är tillämpliga


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A334 av Catherine Persson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:A333 av Catherine Persson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hjälpmedel i arbetslivet. Motivering Många människor lever med någon form av funktionshinder, ett eller flera. För en del fungerar vardagen och arbetslivet utan behov av olika hjälpmedel. Andra kan behöva en mängd


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A333 av Catherine Persson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:A325 av Sonia Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om omprövning av fastställd dagsförtjänst. Motivering Enligt en dom i Regeringsrätten 727-04 i augusti i år godtas inte föreskrift i a-kassan som handlar om omprövning av fastställd dagsförtjänst. Enligt föreskriften


Utskottsberedning: 2005/06:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A325 av Sonia Karlsson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bryta kvinnors underordning så att män och kvinnor får samma möjligheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka kvinnors ekonomiska situation.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU11 2005/06:AU6 2005/06:FiU1 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:A310 av Margareta Andersson m.fl. (c) (doc, 129 kB)

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras. Därför tar


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU2 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:KU25 2005/06:LU12 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU12 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU5 2005/06:UbU14 2005/06:UbU15 2005/06:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) (doc, 165 kB)

Motion 2005/06:A296 av Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om möjligheterna till registerkontroll av personal i handikappomsorgen. Motivering I all verksamhet där människor är utsatta och i ett beroendeförhållande är det viktigt att göra vad som är möjligt för


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A296 av Jan Lindholm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:A295 av Anders G Högmark m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Sammanfattning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 2 4 Fakta kräver omfattande förändringar 3 4.1 Riksrevisionsverket påvisar stora brister 3 4.2 Lönebidragen är felaktigt utformade 4 4.3 Samhall prioriterar inte alltid de arbetshandikappade 4 4.4 Verkligheten för funktionshindrade


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:A295 av Anders G Högmark m.fl. (m) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:A291 av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att företagshälsovården skall få ge sjukvårdande behandling på samma villkor som läkarna inom landstinget. Motivering Enligt Statistiska centralbyråns undersökning Arbetsmiljön 2001 uppgav nästan tre fjärdedelar av


Utskottsberedning: 2005/06:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A291 av Annelie Enochson (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:A278 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Den 1 januari 2001 förändrades turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Nuvarande bestämmelse innebär att två personer får undantas från


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A278 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:A277 av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hos arbetsförmedlingarna stoppa oseriösa platsannonser. Motivering Ett växande problem inom arbetsförmedlingen är oseriösa arbetsgivare som annonserar på arbetsförmedlingens platsbank. Alla arbetsgivare med näringstillstånd


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A277 av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:A276 av Anders Wiklund m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av regelsystemet när det gäller arbetshjälpmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslag till en bättre anpassning av nödvändig facklitteratur för läshandikappade.


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:A276 av Anders Wiklund m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:A274 av Lars Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att göra Halland till ett projektlän för nystartsjobb för ungdomar. Motivering Arbetslösheten bland ungdomar är hög och tenderar att öka. Detta gäller även i Hallands län, där antalet arbetslösa ungdomar nu är


Utskottsberedning: 2005/06:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A274 av Lars Gustafsson (kd) (doc, 38 kB)