Dokument & lagar (3 743 träffar)

Motion 2002/03:N271 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N271 av Yvonne Andersson kd och Anna Lindgren m Kärnkraften och Barsebäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kärnkraften och Barsebäck 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2002/03:NU3 2002/03:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren m Platt skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett skattesystem med platt skatt. Motiv för vårt förslag Nuvarande skattesystem är orättvist, ineffektivt och tillväxthämmande.


Utskottsberedning: 2001/02:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2000/01:Sk30 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk30 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige på EU-nivå måste vara pådrivande för


Utskottsberedning: --2000/01:SkU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk25 av Johan Pehrson och Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk25 av Pehrson, Johan fp med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av en regelbunden översyn över utvecklingen


Utskottsberedning: -2000/01:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk24 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. 2.


Utskottsberedning: ---2000/01:SkU20
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub281 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub281 av Odenberg, Mikael m Yrkesutbildning Sammanfattning Sverige lider akut brist på yrkesutbildade individer och högutbildade unga akademiker. Bristen på utbildad arbetskraft inom IT och telekom är särskilt påtagliga och kostsamma. En annan sektor med liknande problem är byggnadsbranschen


Utskottsberedning: ----------2000/01:AU1 2000/01:SkU14 2000/01:UbU10 2000/01:UbU14 2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T718 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:T718 av Flyborg, Eva fp IT- och telekompolitik Innehållsförteckning Inledning Sverige upplever nu ett slags ny industrialiseringsvåg där landet står i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter. Ett av Sveriges främsta områden är telekom. Den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU1 2000/01:KU18 2000/01:KU19 2000/01:MJU20 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk819 av Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk819 av Silfverstrand, Bengt s Åtgärder mot ekonomisk brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Motivering Den ekonomiska brottsligheten utgör ett av de allvarligaste och


Utskottsberedning: -2000/01:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk818 av Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk818 av Österberg, Sven-Erik s Ekonomisk brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om effektivare åtgärder för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet. Effektiva åtgärder mot ekonomisk brottslighet Det


Utskottsberedning: -2000/01:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk795 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk795 av Odenberg, Mikael m Gränsgångare 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behoven av att skyndsamt lösa problemen med s.k. Gränsgångare i samråd med övriga nordiska regeringar. 2 En internationell arbetsmarknad


Utskottsberedning: -2000/01:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk793 av Carl Fredrik Graf (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk793 av Graf, Carl Fredrik m Beskattning av svenskar bosatta i utlandet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om beskattning av svenskar bosatta i utlandet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: --2000/01:SkU14 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk766 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk766 av Wittgren-Ahl, Siw s Kulturmoms för nöjesparker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en övergripande utredning om hur momsbeskattningen på hela kulturområdet bör göras. Motivering Utvecklingen är stark inom


Utskottsberedning: -2000/01:SkU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk747 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk747 av Andersson, Marianne Uppskjuten reavinstskatt vid återinvestering i onoterade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt utreda en uppskovsmodell i reavinstbeskattningen för återinvestering i


Utskottsberedning: -2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk735 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk735 av Graf, Carl Fredrik m Företagsbeskattningen Sammanfattning Tillväxt och välståndsökning skapas genom ett dynamiskt näringsliv. Staten kan medverka till att skapa ett positivt företagarklimat genom bland annat ett skattesystem som inte hindrar företag från att utvecklas. I denna


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU16 2000/01:SkU17 2000/01:SkU18 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk728 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m, c, kd, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk728 av Graf, Carl Fredrik m Skatter på hushållsnära tjänster Sammanfattning Den här motionen innehåller konkreta förslag för att göra vita hushållstjänster tillgängliga för människor med normala inkomster. Vi föreslår att en skattereduktion på 50 procent införs för privatpersoners


Utskottsberedning: -2000/01:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk712 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk712 av Hökmark, Gunnar m Sparandets betydelse för välfärden 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om motiven för att uppmuntra privat sparande i Sverige. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: ---2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk621 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk621 av Lundgren, Bo m Fastighetsskatten Sammanfattning Fastighetsskatten är en orättfärdig skatt som tas ut utan hänsyn till människors förmåga att betala. Sverige skall inte ha skatter som driver människor från sina hem och som gör att många av de människor som kan bo kvar har mycket


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU1 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk324 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk324 av Leijonborg, Lars Ny skattepolitik Innehållsförteckning Ny skattepolitik för en ny tid Nya samhällsföreteelser såväl som gamla problem som kräver nya lösningar ser vi som utmaningar, där skattepolitiken utan dogmatism kan bidra till ett modernt, jämställt, jämlikt och öppet samhälle.


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:FiU1 2000/01:SkU14 2000/01:SkU16 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk323 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk323 av Svensson, Alf kd Skattepolitikens inriktning, statens inkomster 2001-2003 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår skattesänkningar, utöver regeringens förslag, med totalt 26,4 miljarder kronor 2001. År 2003 har skattesänkningarna ökat till 56 miljarder kronor utöver regeringens


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:FiU1 2000/01:MJU2 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (114 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk319 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk319 av Lundgren, Bo m En modern inkomstskattereform Sammanfattning Människan både vill och kan ta ansvar för sin livssituation om hon ges förutsättningar för det. Med världens högsta skattetryck över halva BNP beskärs medborgarnas frihet, välfärden urgröps och tryggheten minskar. Medborgarna


Utskottsberedning: ------2000/01:FiU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation