Dokument & lagar (11 566 träffar)

Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge båda M Redovisning av vad skattepengarna går till på deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om det ska framgå tydligt av deklarationen vad skattepengarna gått till och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3058 av Richard Jomshof SD Tjänstevapen för tullinspektörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns bärande av tjänstevapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tullverket är den enskilt viktigaste myndigheten med


Utskottsberedning: 2019/20:SkU7

Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. S Rätt person på rätt adress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att en ny folk- och bostadsräkning genomförs i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 1600-talet


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. S Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att bilägga information om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3021 av Betty Malmberg M Trängselskattens påminnelseavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att sänka trängselskattens förseningsavgift och göra den mer proportionerlig och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3000 av Edward Riedl M Avskaffa flygskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell flygskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett utav Europas mest glesbefolkade länder. För att människor ska kunna arbeta


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2999 av Edward Riedl M Lägre bensin och dieselskatt i Norrland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna kring sänkt bensin- och dieselskatt i Norrland och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten att


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2999 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2998 av Edward Riedl M RUT-avdrag för taxiresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett RUT-avdrag för taxiresor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag upplevs taxi vara för dyrt för att bli en naturlig del av


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2997 av Edward Riedl M Ta bort överindexeringen av bensin och diesel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort överindexeringen av bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Överindexeringen av bensin och diesel


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2997 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2965 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2965 av Edward Riedl M Traktamente för soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna kring traktamente med hänsyn till soldatyrkets speciella förutsättningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Generellt


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2965 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2965 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2934 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2934 av Edward Riedl M Stoppa införandet av en kilometerskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna industrins konkurrenskraft genom att se över en sänkt beskattning på fordon, i synnerhet lastbilar, och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2934 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2934 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2933 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2933 av Edward Riedl M Skatteregler för barnvaktstjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nivåerna på beskattning av barnvaktstjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många svenska barnfamiljer har genom


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2933 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2933 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2932 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2932 av Edward Riedl M Skatteavdrag för sjukgymnastik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för köp av tjänster av naprapat, kiropraktor och sjukgymnast och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2932 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2932 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2914 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2914 av Edward Riedl M Skatteavdrag för motionstävlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett skatteavdrag för anmälningsavgifterna till En svensk klassiker, Tjejklassikern och andra motionstävlingar


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2914 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2914 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2913 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2913 av Edward Riedl M Skatteavdrag för ideella ledare inom ungdomsidrotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta för ideellt arbetande ledare inom ungdomsidrotten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2913 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2913 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2912 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2912 av Edward Riedl M Skatteavdrag för gymkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för privatpersoner som gäller gymkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regelbunden motion


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2912 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2912 av Edward Riedl (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2905 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2905 av Edward Riedl M Åtgärder mot stöld av båtmotorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen. Motivering De flesta


Utskottsberedning: 2019/20:SkU7

Motion 2019/20:2905 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2905 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2903 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2903 av Edward Riedl M Frivilliga skatteinbetalningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utreda möjligheten till frivilliga skatteinbetalningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Moderaterna


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2903 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2903 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2856 av Jonas Eriksson MP Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rimlig tid för att återuppföra bostadshus efter brand innan Skatteverket tar ställning till eventuell


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2856 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2838 av Tobias Billström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2838 av Tobias Billström m.fl. M Elskatten för elbussar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sätta elskatten för elbussar på samma nivå som för spårbunden kollektivtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: SkU

Motion 2019/20:2838 av Tobias Billström m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2838 av Tobias Billström m.fl. (M) (pdf, 80 kB)