Dokument & lagar (499 träffar)

Motion 1897:176 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. 1 tf:0 176. Af Herr P. 0. Luildell, om utredning med anledning af brist på sökande till folkskolelärareplatser. Under de senare åren ha ofta klagomål försports öfver brist på folkskolelärare, och icke sällan har inträffat, att lärareplatser förnyade gånger måst förklaras lediga i brist

1897-04-03

Motion 1897:176 Andra kammaren (pdf, 270 kB)

Motion 1897:175 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. N:o 175. Af herr M. Dahll i anledning af Kongl. Ma.j:ts proposition med förslag till lag för Sveriges riksbank. I anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 10, till innevarande Riksdag, angående lag för Sveriges riksbank, anhåller jag att få föreslå, att till 16 i Kongl. Maj:ts

1897-04-02

Motion 1897:175 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1897:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o 174. Af herr A. Hedin i Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om ändringar uti instruktionen för jernvägsstyrelsen. Instruktionen för jernvägsstyrelsen säger i 35, att generaldirektören och ledamöterna i styrelsen förordnas af Kongl. Maj:t, men att den öfriga

1897-04-02

Motion 1897:174 Andra kammaren (pdf, 343 kB)

Motion 1897:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren. N:o 48. 1 N:o 48. Af herr Filip Boström, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag för Sveriges riksbank. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 10, deri till Riksdagens pröfning öfverlemnats förslag till lag för Sveriges riksbank, får jag härmed vördsammast hemställa,

1897-04-02

Motion 1897:48 Första kammaren (pdf, 189 kB)