Dokument & lagar (11 träffar)

utskottsdokument 2004/05:FDXO2SF

Sammansatta utrikes- och socialutskottets verksamhet under riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Sammansatta utrikes- och socialutskottets arbetsområde 1.1 Sammansatt utskott Utrikes- och socialutskotten har vid ett tillfälle under 2004/05 års riksmöte beslutat

2005-10-18

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:30 Plats: Socialutskottets sessionssal RÖ4-50 OBS Lokalen Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden m.m. 3. Justering av utkast till betänkande 2004/05:USoU1

2005-03-10 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 09:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 OBS Lokalen Föredragningslista 1. Föredragning om frivilligorganisationernas arbete med smittade personer bitr. verksamhetschefen

2005-03-03 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Socialutskottets sessionssal RÖ4-50 OBS Lokalen Föredragningslista 1. Föredragning om socialdepartementets arbete med smittskyddsfrågor samt hur departementen samarbetar

2005-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 Föredragningslista 1. Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat

2005-02-15 11:00:00

Motion 2004/05:U283 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:U283 av Rosita Runegrund m.fl. kd Barn i världen 1 Sammanfattning Målet för Kristdemokraternas politik är värnandet om varje människas lika värde. Barn har särskilda rättigheter som vi alla har ett ansvar att säkra och skydda. Det allra viktigaste dokumentet för att skydda dessa rättigheter


Utskottsberedning: 2004/05:UFöU2 2004/05:USoU1 2004/05:UU2 2004/05:UU9 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2004/05:So539 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:So539 av Börje Vestlund m.fl. s Ny hivpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny hivpolitik. Motivering Sverige har sedan hiv och aids utbröt varit framgångsrika i sitt preventionsarbete. Man kan med fog påstå


Utskottsberedning: 2004/05:USoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 1992/93:U258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:U258 av Gudrun Schyman m.fl. v Samarbete med Central- och Östeuropa Sammanfattning Vänsterpartiet lägger i denna motion fram idéer och förslag för en framsynt Östeuropapolitik. Vi måste lära av den blodiga tragedin i Jugoslavien och sätta in resurser i tid, så att konflikter kan förebyggas.


Utskottsberedning: ------------------1992/93:EU3 1992/93:UU16 1992/93:UU19
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. v Nedskärning av statlig verksamhet Motionen tar upp förslag på besparingar inom det statliga området. Ett radikalt parti som Vänsterpartiet måste i riksdagen ständigt vara berett att granska den statliga verksamheten. Speciellt i ett läge där den offentliga


Utskottsberedning: -------------1992/93:BoU17 1992/93:EU3 1992/93:FiU14 1992/93:JuU21 1992/93:JuU25 1992/93:JuU30 1992/93:KrU12 1992/93:KU22 1992/93:SfU7 1992/93:SoU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:U701 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson (s)

Motion till riksdagen 1991/92:U701 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson s Översättning av EG-domstolens domar EG-domstolen har en central roll inom EG. Domstolen tolkar fördragen och kontrollerar att beslut av lagkaraktär, vilka kommissionen och rådet tagit, är juridiskt riktiga. Domstolen handlägger också tvister


Utskottsberedning: -1992/93:EU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:U534 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:U534 av Lars Werner m.fl. v Europa, EES och EG Nej till svenskt medlemskap i EG/EU Vänsterpartiet är ett internationalistiskt parti. Vårt nej till medlemskap i EG är inte ett uttryck för inskränkt provinsialism. Vårt alternativ till EG innebär ökad frihet för människor att röra sig över


Utskottsberedning: ---------1991/92:FiU20 1991/92:KU33 1991/92:UU14 1991/92:UU19 1991/92:UU24 1992/93:EU1 1992/93:KU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation