Dokument & lagar (335 träffar)

Motion 1999/2000:Ub223 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub223 av Attefall, Stefan kd Lärlingsutbildning 1 Inledning Behovet av ett fungerande lärlingssystem är stort. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är ungefär dubbelt så hög jämfört med den genomsnittliga arbetslösheten. Kraftiga insatser måste vidtas för att minska ungdomars trösklar in


Utskottsberedning: --1999/2000:AU1 1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:U504 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:U504 av Ericsson, Dan kd Ekologisk hållbar tillväxt Ekologisk hållbar tillväxt Vi lever i en global ekonomi där IT-utvecklingen är ett dominerande inslag. Tillväxt och värdeskapande sker efter helt andra villkor än under industrisamhället. Samtidigt uppfattas framtidsutsikterna av många


Utskottsberedning: --------------1999/2000:AU1 1999/2000:MJU7 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU16 1999/2000:UU10 2000/01:MJU3 2000/01:UU11
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T706 av Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:T706 av Feltzing, Barbro mp Mobiltelefoners och elektromagnetiska fälts effekter Inledning Mobiltelefoner avger strålning, det är forskning och tillverkare nu överens om. När Miljöpartiet först motionerade om mobiltelefoners risker och den elektromagnetiska strålningen i början av förra


Utskottsberedning: --------1999/2000:BoU9 1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T703 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:T703 av Daléus, Lennart c En digital allemansrätt 1 Inledning Informationsteknik har länge varit ett kärt ämne att ha visioner om. Men, det är riktigt spännande först när man börjar se de tekniska förutsättningarna för att börja förverkliga visionerna. Informationssamhället, Kunskapssamhället,


Utskottsberedning: ------------------------1999/2000:JuU7 1999/2000:KU11 1999/2000:TU9 1999/2000:UU3 2000/01:AU6 2000/01:KU5 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T616 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:T616 av Molén, Per-Richard m Sjöfartspolitiken 1 Inledning Sveriges geografiska läge kräver en väl fungerande sjöfart. I jämförelse med många andra länder har Sverige en mycket internationellt verksam industri och en mycket stor utrikeshandel. Praktiskt taget hela denna utrikeshandel


Utskottsberedning: ---------------1999/2000:AU5 1999/2000:SkU14 1999/2000:TU1 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T244 av Dan Ericsson och Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T244 av Ericsson, Dan kd Norrköping Norrköping centrum i Östersjöregionen Östergötland och inte minst Norrköping-Linköping är ett för landets utveckling strategiskt område såväl geografiskt som kompetensmässigt. Norrköpings möjligheter att genom östsamarbete växa som utbildnings- och


Utskottsberedning: ---1999/2000:AU1 1999/2000:SkU13 1999/2000:UbU14 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T210 av Johnny Gylling (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:T210 av Gylling, Johnny kd Kommunikationer Sammanfattning Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två utgångspunkter: välstånd och miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. Transporterna


Utskottsberedning: -------------------------------------------------1999/2000:AU5 1999/2000:FiU1 1999/2000:LU18 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU16 1999/2000:TU1 1999/2000:TU11 1999/2000:TU5 1999/2000:TU9 2000/01:MJU3 2000/01:TU1 2001/02:MJU4 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 1 avslag, , 49 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T209 av Kenth Skårvik och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:T209 fp Trafikpolitiken Inledning Sverige är ett modernt och högt utvecklat välfärdsland. Trots att många drabbas av bekymmer i form av arbetslöshet o.dyl. lever ändå majoriteten av invånarna under tillfredsställande former. För att välfärden skall kunna bibehållas och utvecklas också


Utskottsberedning: ------------1999/2000:AU5 1999/2000:JuU7 1999/2000:TU1 1999/2000:TU11 1999/2000:TU5 1999/2000:TU9 2001/02:TU1 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T208 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:T208 av Schyman, Gudrun v Ekologisk trafikomställning Dags för trafikomställning Sverige har liksom majoriteten av världens FN-länder anslutit sig till målet om en hållbar utveckling. För att nå ekologisk hållbarhet krävs en omställning av så gott som alla samhällssektorer i ett land


Utskottsberedning: -----1999/2000:BoU7 2000/01:KU12 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So493 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So493 av Gustafsson, Lars kd Folkhälsan Inledning Betydelsen av ett förebyggande folkhälsoarbete blir allt mer uppenbar. Genom ökade och förfinade vetenskapliga studier kan resultat av folk- hälsoarbete avläsas både i hälsotal och samhällsekonomi. Studier ända ned på kommundelsnivå har


Utskottsberedning: -------------1999/2000:BoU9 1999/2000:SoU10 1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU4 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So489 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:So489 av Burman, Ingrid v Socialtjänstlagen 1 Inledning De förändringar som gjordes i socialtjänstlagen i januari 1998 har fått förödande konsekvenser för samhällets mest utsatta grupper. Detta visar en enkätundersökning i tio kommuner som omfattade samtliga tjänstemän inom socialtjänsten.


Utskottsberedning: ---------1999/2000:BoU1 1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU6 1999/2000:SoU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So488 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So488 av Pålsson, Chatrine kd Handikappolitiken 1 Inledning Alla handikappade har rätt till delaktighet och gemenskap i samhället, på sina villkor. De senaste åren har en tidigare positiv utveckling för de funktionshindrade brutits. De omfattande förbättringar som följde efter handikappreformen


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU9 1999/2000:KU13 1999/2000:NU13 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU14 2000/01:UbU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So487 av Dan Ericsson (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So487 av Ericsson, Dan kd Funktionshindrades rättigheter I december 1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt ett förslag om internationella regler för personer med funktionshinder. Dessa s k standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet


Utskottsberedning: -----1999/2000:AU1 1999/2000:FiU16 1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So332 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So332 av Runegrund, Rosita kd Anhörigvård 1 Inledning Det finns idag ungefär lika många platser på olika former av äldreboenden som för tio år sedan trots att de äldre, särskilt de allra äldsta, har ökat i antal. Vi kristdemokrater tycker det är bra att fler har kunnat välja att bo


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU5 1999/2000:SoU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So327 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:So327 av Johansson, Kenneth c Ett samhälle tillgängligt för alla Inledning Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor med funktionshinder ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare. Det


Utskottsberedning: ------------1999/2000:BoU7 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU14 2000/01:KU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So323 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So323 av Heinemann, Kerstin fp Bättre villkor för de äldre Sverige har sedan länge världens äldsta befolkning. En större andel i vårt land är över 65 år, 75 år och 85 år än i något annat land. Det är inte samma sak som att vi lever längre än invånarna i alla andra länder. Exempelvis


Utskottsberedning: ------------1999/2000:AU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So321 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So321 av Leijonborg, Lars fp Liberal politik för funktionshindrade Inledning Funktionshinder är en ojämlikhet som beror på slumpen, olycka eller sjukdom. Funktionshindret ger upphov till fullständigt oacceptabla problem och orättvisor för den enskilda människan. Som politiker har vi


Utskottsberedning: --------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU9 1999/2000:KU13 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:TU1 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So320 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So320 av Hagström, Ulla-Britt kd De äldre i samhället Graden av civilisation i ett samhälle sägs kunna mätas genom det sätt man bemöter grupper som barn, äldre och sjuka. Ju mer framstående en kultur är, desto större är tryggheten för de grupper som inte är så starka. Dessa grupper


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:BoU7 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU8 1999/2000:SoU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So262 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So262 av Westerholm, Barbro fp Åldersdiskriminering m.m. Varför är det finare att vara en gammal möbel än en gammal människafrågade en 12-årig pojke i en uppsats i början av 1980-talet. Tyvärr har den frågan fog för sig också idag. Åldersdiskriminering är ett faktum i Sverige. Bakom detta


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU1 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU8 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU8 1999/2000:SoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So226 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So226 av Heinemann, Kerstin fp Folkhälsa Åtgärder för en bättre folkhälsa Folkhälsan har stadigt förbättrats under 1900-talet om man mäter den i ökning av medellivslängd. För 100 år sedan kunde en nyfödd flicka räkna med en medellivslängd på 63 år, för pojkar var siffran 59 år. Idag


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:LU13 1999/2000:MJU2 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU10 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:TU5 1999/2000:UbU15 2000/01:MJU3 2000/01:SoU10 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation