Dokument & lagar (493 träffar)

Motion 1999/2000:Kr6 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr6 av Davidson, Inger kd med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet 1 Inledning och bakgrund Riksdagen anslog våren 1995 sammanlagt 235 miljoner kronor som en engångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Projektet


Utskottsberedning: --1999/2000:KrU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Kr5 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Kr5 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet I föreliggande skrivelse redogör regeringen för det så kallade SESAM- projektet. Detta projekt har varit inriktat på att bevara och öppna före- målssamlingarna


Utskottsberedning: ----1999/2000:KrU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A10 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A10 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Inledning Propositionen visar ännu en gång på regeringens oförmåga att reformera lagstiftningen när det gäller arbetsmarknadslagar och lönebildning. Återigen har åsikterna från LO och


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A9 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A9 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Behovet av en bättre lönebildning Sveriges framtida välstånd och möjligheterna att upprätthålla de trygghetssystem som kännetecknar välfärdssamhället är avhängigt våra företags möjligheter


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A8 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A8 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Bakgrund I propositionen föreslås ändringar i lagen 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet och sekretesslagen 1980:100Vidare föreslås inrättandet av en ny myndighet, Medlingsinstitutet.


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A7 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A7 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Bakgrund Frågan om stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag har varit föremål för riksdagsbehandling vid ett flertal tillfällen under 1990-talet. Ett förslag om förbud mot sådana


Utskottsberedning: --1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A6 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Sammanfattning En uthållig ekonomisk tillväxt och god välfärdsutveckling förutsätter att det genomförs strukturella reformer bl a i form av skattesänkningar och avregleringar på arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A5 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A5 av Jonsson, Elver fp med anledning av skr. 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000- talet Inledning Regeringens skrivelse innehåller en omfattande beskrivning av de framsteg som gjorts i förhållande till de uppsatta målen för jämställdhetsarbetet. Den visar på mycket som är


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A4 av Lena Ek m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A4 av Ek, Lena c med anledning av skr. 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000- talet Trots att vi i Sverige ligger långt framme på jämställdhetsområdet i ett internationellt perspektiv framstår bristen på jämställdhet fortfarande som mycket stor inom vissa områden, framför allt


Utskottsberedning: -------1999/2000:AU6 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A3 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A3 av Feltzing, Barbro mp med anledning av skr. 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000- talet I skrivelsen framhålls förbättrad jämställdhet som en positiv effekt av maxtaxa. Reformen sägs medföra att det blir mer lönsamt för kvinnor med låg inkomst att gå upp i arbetstid, då


Utskottsberedning: -1999/2000:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A2 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A2 av Larsson, Maria kd med anledning av skr. 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000- talet Inledning I denna motion redogör Kristdemokraterna för sin syn på jämställdhets- politiken utifrån regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-taletDenna motion blir ett komplement


Utskottsberedning: ---------------------------1999/2000:AU6 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A1 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A1 av Odenberg, Mikael m med anledning av skr. 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000- talet 1 Inledning I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats under 1990-talet och säger sig även redovisa huvuddragen i den fortsatta inriktningen


Utskottsberedning: -----1999/2000:AU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo4 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo4 av Ångström, Yvonne fp med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Bakgrund Det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling omfattar totalt ca 6,8 miljarder kronor


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo3 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo3 av Björklund, Ulf kd med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling omfattar ca 6,8 miljarder kronor under perioden 1998-


Utskottsberedning: -----1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo2 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo2 av Ahlstedt, Rigmor c med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling 1 Inledning Hösten 1997, i samband med 1998 års budget, beslutade riksdagen att avsätta statliga medel för bidrag till lokala investeringsprogram


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo1 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo1 av Billing, Knut m med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Riksdagens revisorers granskning av det statliga stödet för en ekologiskt hållbar utveckling visar att stödet, uppgående till sammanlagt 6,5


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub814 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub814 av Nilsson, Ulf fp Ny kurs för den högre utbildningen 1 Sammanfattning Kvaliteten skall stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Skapa fler postdoktorala tjänster Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier


Utskottsberedning: -------------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:SfU8 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU12 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU2 1999/2000:UbU9 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub813 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub813 av Hansson, Agne c Ungdomarnas Kalmar län Åtgärder bör vidtagas för att behålla ungdomen kvar i Kalmar län. Kalmar län lämnar nittonhundratalet med ungefär samma befolkningstal som vid inträdet för etthundra år sedan. Medan folkmängden har varit konstant runt 250 000 invånare i


Utskottsberedning: -----------1999/2000:AU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU13 1999/2000:SkU18 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub803 av Schyman, Gudrun v Jämställdhet i utbildningsväsendet 1 Inledning Vårt samhälle är genomgående strukturerat så att män är överordnade kvinnor. Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön och kvinnors handlingsutrymme begränsas därigenom systematiskt. I ekonomi, kultur och politik


Utskottsberedning: ------------1999/2000:UbU11 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub499 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub499 av Jonsson, Sofia c Högre utbildning och forskning 1 Inledning Centerpartiets mål är att skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle. Med det menar vi att tillgängligheten till utbildning ska: nå hela folket, inte bara de redan kunskapsprivilegierade, ske i hela landet, inte bara


Utskottsberedning: -----------------------------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:SoU6 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU12 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU9 2000/01:AU5 2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation