Dokument & lagar (681 träffar)

Motion 1999/2000:A30 av Barbro Feltzing m.fl. (mp, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A30 av Feltzing, Barbro mp med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen 1 Inledning En bra arbetsrätt utgör en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns exempelvis ingen anledning att ifrågasätta det rimliga i en lagstiftning som kräver att det


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:A29 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen På uppdrag av en riksdagsmajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet har regeringen lagt förslag om undantag vid turordning. Enligt anställningsskyddslagen skall vid


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A28 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A28 av Ahlqvist, Johnny s med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen Regeringens proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen innehåller förslag om att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist får från turordningen undanta högst två arbetstagare


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A27 av Elizabeth Nyström och Jan-Evert Rådhström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A27 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen Att vara arbetsgivare innebär stort ansvar och mycket arbete. Att vara liten arbetsgivare utan tillgång till experthjälp från egna jurister och personaladministratörer är komplicerat, betungande


Utskottsberedning: --2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A26 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A26 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Inledning Liberalismens främsta utgångspunkt är den enskilde individen. Det är för oss liberaler en självklarhet att den enskilde individen skall kunna forma sitt liv som den själv önskar.


Utskottsberedning: --2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A25 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A25 av Andersson, Margareta c med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. En samlad lagstiftning Jämlikhet innebär inte med automatik likhet, snarare lika möjligheter att vara olika. Det handlar om individers rättighet att oavsett kön, etnicitet, hudfärg,


Utskottsberedning: --2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A24 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A24 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Inledning I propositionen föreslår regeringen långtgående skärpningar av jämställd- hetslagen i det uppgivna syftet att sådana skillnader i lön och andra förmåner i anställningen mellan


Utskottsberedning: --------2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A23 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A23 av Larsson, Maria kd med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Ändringar i jämställdhetslagen I regeringens proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m m föreslås ändringar i jämställdhetslagen och i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering


Utskottsberedning: ------2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A22 av Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A22 av Nyström, Elizabeth m med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. I propositionen föreslås ändringar i jämställdhetslagen och lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet. Ändringarna i jämställdhetslagen avser i huvudsak diskrimineringsförbuden och


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So48 av Chris Heister (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:So48 av Heister, Chris m med anledning av förs. 1999/2000:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden fördelar årligen stöd till olika verksamheter uppgående till runt 200 miljoner kronor. Enligt lagstiftningen skall detta ske för att främja verksamhet


Utskottsberedning: -2000/01:SoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So47

Motion till riksdagen 1999/2000:So47 av Heister, Chris m med anledning av prop. 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. Tobak är en av de viktigaste orsakerna till hälsoproblem, såväl i Sverige som i så många andra länder. Vi moderater anser därför att det är av central betydelse att information och utbildning om tobakens

2000-05-18

Motion 1999/2000:A21 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:A21 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 En ny arbetsmarknadspolitik för ett nytt arbetsliv Det går bra för Sverige. Tillväxten är högre än på många år och statens finanser är i balans. Centerpartiet har


Utskottsberedning: -------------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A20 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:A20 av Attefall, Stefan kd med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Inledning och sammanfattning I proposition 1999/2000:98 redovisas arbetsmarknadsläget och arbets- marknadspolitikens inriktning. I propositionen föreslås bl.a.


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A19 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A19 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning se människan i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitikens grundsyfte är att förstärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden så de skaffar sig


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A18 av Ana Maria Narti (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A18 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Regeringens arbetsmarknadsproposition talar redan i rubriken om en förnyad politik för delaktighet och tillväxt. Efter en läsning undrar man hur mycket förnyelse,


Utskottsberedning: ----1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A17 av Christina Axelsson och Christina Pettersson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A17 av Axelsson, Christina s med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt I propositionen föreslås att en aktivitetsgaranti inrättas i hela landet från och med den 1 augusti 2000. Inom ramen för denna skall arbetslösa erbjudas heltidsaktivitet


Utskottsberedning: --1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A16 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A16 av Larsson, Ewa mp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning Frågan som vi behandlar i denna motion berör framför allt kulturarbetarnas situation på arbetsmarknaden. Vi vill med detta belysa och uppmärksamma just det


Utskottsberedning: ----1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A15 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:A15 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Sammanfattning Trots ökande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet är ca 440 000 färre sysselsatta idag än för tio år sedan. I många bygder ligger arbetslösheten


Utskottsberedning: ---------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:A14 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:A14 av Lundberg, Inger s med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Vissa utbildningsinsatser Regeringen tar ett principiellt och praktiskt viktigt steg när man i propositionen bejakar Arbetsmarknadsstyrelsens förslag om massiva arbetsmarknadsinsatser


Utskottsberedning: -1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So46 av Tredje vice talman Rose-Marie Frebran (kd) och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So46 av Frebran, Rose-Marie kd med anledning av prop. 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Resurser till Centrum för handikappvetenskap I propositionen, avsnitt 8.8 Forskning, gör regeringen bedömningen att den socialvetenskapligt


Utskottsberedning: --1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation