Dokument & lagar (540 träffar)

Motion 2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Inledning Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på regeringens proposition om en


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A39 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Motivering Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har långtidsarbetslösheten bland ungdomar


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A37 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:A38 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A38 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2006/07:118 En jobbgaranti för ungdomar


Utskottsberedning: 2007/08:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A38 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Motion 2006/07:A36 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A36 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i denna del, att om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos samma arbetsgivare


Utskottsberedning: 2006/07:AU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:A36 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 52 kB)

Motion 2006/07:A35 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A35 av Eva-Lena Jansson m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Motivering För oss socialdemokrater


Utskottsberedning: 2006/07:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A35 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006:07/111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Riksdagen beslutar anta vad


Utskottsberedning: 2006/07:AU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:A34 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:A33 av Stefan Wikén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A33 av Stefan Wikén m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Motivering Propositionen Bättre möjligheter


Utskottsberedning: 2006/07:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A33 av Stefan Wikén m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:A32 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A32 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Vem har tidsbegränsade anställningar 3 5 Varför tidsbegränsade anställningar 5 6 Tidsbegränsat


Utskottsberedning: 2006/07:AU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:A32 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 132 kB)

Motion 2006/07:A31 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A31 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbetslöshet med a-kassa och deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:A31 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 72 kB)

Motion 2006/07:A30 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A30 av Berit Andnor m.fl. s Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsmarknadspolitik. Motivering Den borgerliga regeringen föreslår att en jobb- och utvecklingsgaranti


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A30 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. Motivering Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A29 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. v Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:89 Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken m.m. utom såvitt avser förslaget att omorganisera Arbetsmarknadsverket.


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:A28 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 89 kB)

Motion 2006/07:A27 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A27 av Josefin Brink m.fl. v Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd Förslag till beslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anställningsstöden är en effektiv arbetsmarknadspolitisk åtgärd som bör utvecklas och tillföras


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A27 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående anställningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare författningsstöd för AMS. Motivering Riksrevisionen har granskat


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A26 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:A25 av Stefan Wikén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A25 av Stefan Wikén m.fl. s 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kooperativt företagande och social ekonomi. Motivering Vi konstaterar med tillfredsställelse


Utskottsberedning: 2006/07:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A25 av Stefan Wikén m.fl. (s) (doc, 65 kB)

Motion 2006/07:A24 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:A24 av Esabelle Reshdouni m.fl. mp med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kontinuerligt inbjuda till samtal med


Utskottsberedning: 2006/07:AU10 2006/07:AU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2006/07:A24 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den övergripande analysen och de enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A23 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en översyn av arbetsförmedlingens roll och arbetsformer. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A21 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:A22 av Josefin Brink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A22 av Josefin Brink m.fl. v med anledning av skr. 2006/07:36 Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att åtgärderna i skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner


Utskottsberedning: 2006/07:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A22 av Josefin Brink m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:A20 av Börje Vestlund (s)

Motion till riksdagen 2006/07:A20 av Börje Vestlund s Riksrevisionens styrelses framställning angående den offentliga arbetsförmedlingen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktlinjerna för en översyn av arbetsförmedlingens roll och arbetsformer liksom


Utskottsberedning: 2006/07:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:A20 av Börje Vestlund (s) (doc, 38 kB)