Dokument & lagar (234 träffar)

Motion 2008/09:K1 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K1 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. s33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter vad avser 2 kap. 1 Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i väglagen 1971:948Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K1 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:Ub540 av Holger Gustafsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub540 av Holger Gustafsson kd Religionsutbildningens betydelse för internationell kommunikation kd720 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om religionsutbildningens betydelse för internationell kommunikation och dialog


Utskottsberedning: 2008/09:KU1 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub540 av Holger Gustafsson (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2008/09:U349 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U349 av Urban Ahlin m.fl. s En rättvis värld är möjlig s92007 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 Motivering 9 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 10 Bakgrund 10 Politik för hållbar global utveckling 11 Solidaritetspolitik 11 Fattigdomsbekämpning i centrum 12


Utskottsberedning: 2008/09:JuU24 2008/09:JuU4 2008/09:KU1 2008/09:UU10 2008/09:UU11 2008/09:UU13 2008/09:UU14 2008/09:UU15 2008/09:UU16 2008/09:UU2 2008/09:UU3 2008/09:UU6 2008/09:UU8 2009/10:UU13 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (101 yrkanden): 101 avslag

Motion 2008/09:U349 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 537 kB)

Motion 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett snart införande av en könsneutral äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell


Utskottsberedning: 2008/09:CU12 2008/09:CU19 2008/09:JuU1 2008/09:JuU21 2008/09:KrU8 2008/09:KU18 2008/09:KU9 2008/09:SfU8 2008/09:SoU1 2008/09:SoU13 2008/09:SoU17 2008/09:SoU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2008/09:UU15 2008/09:UU2 2009/10:AU8 2009/10:JuU7 2009/10:UU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 95 kB)

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk och jämställd äldrepolitik v505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Verklig valfrihet i vardagen 5 5 25 000 nya jobb för en bättre äldreomsorg 6 6 Ett äldreomsorgslyft för ökad kvalitet 7 6.1 Personalen äldreomsorgens


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:FiU2 2008/09:KU23 2008/09:SoU13 2008/09:SoU19 2008/09:SoU24 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 134 kB)

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. s, v, mp, kd Alkoholpolitik s35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om WHO. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn och alkohol. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU18 2008/09:SkU26 2008/09:SoU12 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:K396 av Lennart Sacrédeus och Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K396 av Lennart Sacrédeus och Eva Johnsson kd Sveriges nationalsång kd683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av tydlighet avseende Du gamla, du fria såsom Sveriges officiellt antagna nationalsång. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K396 av Lennart Sacrédeus och Eva Johnsson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:K395 av Margareta Cederfelt och Curt Linderoth (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K395 av Margareta Cederfelt och Curt Linderoth m Införande av en tjänstegaranti i statlig verksamhet m1788 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tjänstegaranti i den statliga verksamheten. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K395 av Margareta Cederfelt och Curt Linderoth (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K394 av Margareta Pålsson och Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K394 av Margareta Pålsson och Margareta Cederfelt m Riksdagsledamöters inkomstgaranti Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om riksdagsledamöters inkomstgaranti. Motivering En av de


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K394 av Margareta Pålsson och Margareta Cederfelt (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K392 av Christer Adelsbo (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K392 av Christer Adelsbo s Möjliggörande av gruppsekretess s68027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i sekretesslagen. Motivering I det drogförebyggande arbetet framhålls det från politiker, polis, tull,


Utskottsberedning: 2008/09:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K392 av Christer Adelsbo (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c)

Motion till riksdagen 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. fp, mp, v, c Vissa grundlagsfrågor rörande HBT-personer fp1618 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förekomsten av återstående diskriminering mot homosexuella,


Utskottsberedning: 2008/09:KU17 2008/09:KU18 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:K381 av Anne-Marie Pålsson och Göran Lindblad (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K381 av Anne-Marie Pålsson och Göran Lindblad m Införandet av en ledamotspeng m1783 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ledamotsnära stödet ska omvandlas till en ledamotspeng, som ska betalas direkt


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K381 av Anne-Marie Pålsson och Göran Lindblad (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K376 av Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2008/09:K376 av Raimo Pärssinen s Förstärkt minoritetspolitik för den finska minoriteten s27162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minoritetspolitiken för den finska minoriteten. Motivering Vårt land har ratificerat Europarådets


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K376 av Raimo Pärssinen (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm mp Integritetsskyddsombudsman mp608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda inrättandet av en integritetsskyddsombudsman. Motivering De senaste årens utveckling med bl.a.


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K366 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K366 av Ulf Holm mp Begränsning av annonstiderna i radio och tv mp729 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa annonstiderna i radio och tv. Motivering Det är många människor som tycker att det är för mycket


Utskottsberedning: 2008/09:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K366 av Ulf Holm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K365 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K365 av Ulf Holm mp Ändring av vallagen mp730 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra vallagen så att alla partier som har rätten att få sina valsedlar utlagda i vallokalen även ska få sina valsedlar med förtryckta


Utskottsberedning: 2008/09:KU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K365 av Ulf Holm (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K364 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K364 av Ulf Holm mp Införande av elektronisk omröstning i val mp731 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av elektronisk röstning i val. Motivering Jag tror att det är dags för en översyn av hur valproceduren


Utskottsberedning: 2008/09:KU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K364 av Ulf Holm (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K363 av Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K363 av Eva Johnsson kd Rösträtt året man fyller 18 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rösträtt och valbarhet från och med det år man fyller 18 år. Motivering För att kunna rösta och


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K363 av Eva Johnsson (kd) (doc, 38 kB)