Dokument & lagar (47 träffar)

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg v320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. v En utrikespolitik för allas rätt till sin kropp och sexualitet v564 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Läget i världen 4 5 En samlad utrikespolitik för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet 5 6 Arbetet inom


Utskottsberedning: 2009/10:KU1 2009/10:UU10 2009/10:UU14 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2009/10:U209 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Motion 2009/10:Sf316 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf316 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 8 Migration v440 Sammanfattning Rätten till fristad undan förföljelse är reglerad i en rad internationella konventioner som Sverige undertecknat. För att svara mot detta åtagande måste Sverige ta ett tydligt ansvar för att de människor som söker


Utskottsberedning: 2009/10:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf316 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:K326 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:K326 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 1 Rikets styrelse v460 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Förändring tkr


Utskottsberedning: 2009/10:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:K326 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2009/10:Kr269 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr269 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid v350 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2010 ska verka för att bolagsstämman utöver


Utskottsberedning: 2009/10:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Kr269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. mp Kultur för lokal, regional och nationell utveckling mp651 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Kulturpolitikens uppgift 7 5 Gröna kulturjobb 7 5.1 Kultur motorn i den regionala utvecklingen 8 5.2 Regionala kulturcentrum 9


Utskottsberedning: 2009/10:AU5 2009/10:JuU13 2009/10:KrU1 2009/10:KrU10 2009/10:KrU5 2009/10:NU1 2009/10:NU25 2009/10:SfU1 2009/10:SkU27 2009/10:SkU29 2009/10:UbU10
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 149 kB)

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution v540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. v Investera Sverige ur krisen v555 1 Sammanfattning Krisen är global men på grund av regeringens förda politik slår krisen hårdare mot Sverige än mot jämförbara länder. Fallet i bruttonationalprodukten BNP under 2009 är klart större i Sverige jämfört med EU-genomsnittet.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 1261 kB)

Motion 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009 s43002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde


Utskottsberedning: 2009/10:FiU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Fi1 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. mp Ett modernt grönt Sverige efter krisen Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2010 mp401 1 Sammanfattning Världen och Sverige befinner sig i en djup konjunktursvacka och en global klimat- och miljökris. Moderna idéer, mod och initiativkraft behövs


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 1426 kB)

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. v Miljö och rättvisa v202 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i miljöpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Miljö, klass och kön 7 5 Pågående globala förändringar


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU14 2009/10:FiU5 2009/10:KU1 2009/10:KU11 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU18 2009/10:MJU22 2009/10:NU3 2009/10:NU9 2009/10:SfU14 2009/10:SkU29 2009/10:TU24 2009/10:UU11 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 328 kB)

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare s79017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen. Motivering Det ska vara


Utskottsberedning: 2009/10:AU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sf13 av Berit Högman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartarbete och social dumpning v402 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Trepartssamverkan för sjysta villkor 4 5 Rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag 5 6 Kollektivavtal


Utskottsberedning: 2009/10:AU5 2009/10:FiU22 2009/10:SfU14 2009/10:SkU30 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. v En sjukförsäkring för alla v407 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Akut läge för 54 000 utförsäkrade 2010 5 5 Hetsjakten mot sjukskrivna 6 6 Generell välfärd ett samhällskontrakt 8 6.1 Inkomstbortfallsprincipen höga tak


Utskottsberedning: 2009/10:SfU1 2009/10:SfU10 2009/10:SkU30
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 150 kB)

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v Trafik och miljö v241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 13 3.1 Denna motion är en av tre motioner 13 4 Utgångspunkter 14 4.1 Kommunikationer i allmänhet 14 4.2 Vår syn på investeringar 14 4.2.1 Infrastruktur i allmänhet 14


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU22 2009/10:FiU25 2009/10:FöU2 2009/10:KrU1 2009/10:KU19 2009/10:MJU1 2009/10:MJU11 2009/10:MJU15 2009/10:MJU16 2009/10:NU13 2009/10:NU3 2009/10:NU4 2009/10:SkU26 2009/10:SkU28 2009/10:SkU29 2009/10:TU1 2009/10:TU12 2009/10:TU13 2009/10:TU14 2009/10:TU15 2009/10:TU18 2009/10:TU21 2009/10:TU24 2009/10:TU7 2009/10:UbU10 2009/10:UbU8 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (136 yrkanden): 136 avslag

Motion 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 483 kB)

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. v En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård v321 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 8 4 Sjukvård, samhälle och folkhälsa 8 4.1 Gränsen för sjukvårdens område 9 4.2 Skärpta krav runt försäljning av tobak 10 5 Behoven ska styra


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:KU30 2009/10:SfU2 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:SoU13 2009/10:SoU17 2009/10:SoU22 2009/10:SoU23 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 62 avslag

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 224 kB)

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. s Socialdemokratisk politik för konkurrenskraftiga regioner i en globaliserad ekonomi s81019 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning och sammanfattning 4 Regionalpolitikens nya spelplan 6 Den ekonomiska tillväxtens geografi 6 Globalisering


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU17 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:SoU1 2009/10:TU18 2009/10:TU24 2009/10:UbU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 246 kB)

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v550 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Målsättning 6 4 Regeringens skattepolitik 6 5 Regeringens förslag i budgetpropositionen 7 6 Skatt på inkomster 8 6.1 Regeringens förslag 8 6.1.1 Jobbskatteavdrag steg


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1 2009/10:MJU2 2009/10:SfU1 2009/10:SkU30 2009/10:TU1
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 398 kB)

Motion 2009/10:MJ405 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ405 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård v200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2009/10:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ405 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att godkänna att under 2010 tas lån upp i Riksgäldskontoret för studielån


Utskottsberedning: 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)
Paginering