Dokument & lagar (93 träffar)

Motion 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten V050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagstiftning som reglerar ansvarsfrågan vid övningar kopplade till svensk krigsmaterielexport.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö7 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö7 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband SD369 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda behovet


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fö7 av Mikael Jansson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband S89003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen löpande


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö5 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:SD200 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skall återkomma med beslut


Utskottsberedning: 2012/13:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fö5 av Mikael Jansson (SD) (doc, 54 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:9 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-29 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2013 FöU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-11-29 10:00:00

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011 SD195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig ytterligare deltagande i EU:s


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö4 av Mikael Jansson (SD) (doc, 59 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:8 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-22 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Stresstester av kärntekniska anläggningar, m.m. 10.00 Information Ställföreträdande generaldirektör Fredrik Hassel m.fl.Strålsäkerhetsmyndigheten 2. Vissa säkerhetsrekommendationer

2012-11-22 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:7 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2013 FöU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-11-20 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:6 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Inför rådet för utrikes frågor kl. 11.00 Information Försvarsminister Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Utgiftsområde

2012-11-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:5 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-11-08 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Offentlig utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen Bilagor Punkt 1: Program för försvarsutskottets offentliga utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39

2012-11-08 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:4 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Beredskapslagring av olja FöU2 Justering Prop. 2011/12:162 och motion Föredragande: ELM 4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets

2012-11-06 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:3 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Beredskapslagring av olja FöU2 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:162 och motion Föredragande: ELM 5. Övriga frågor

2012-10-23 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:2 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Motioner väckta under allmänna motionstiden 4. Konferens om nordisk försvars- och utrikespolitik Inbjudan till konferens i Folketinget,

2012-10-16 11:00:00

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarspolitik i en ny tid MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till Försvarsmakten att anpassa försvaret efter den hotbild och den efterfrågan på internationella


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 111 kB)

Motion 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. MP Köpa och sälja säkerhet MP2502 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgripande utredning av ansvarsfrågan för privata militära företag.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. MP Kvinnor i konflikter MP3111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i FN driva frågan om att uppmärksamma kvinnors särskilda situation under en konflikt och vikten av att fler kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. MP Sårbarhetsanpassning för ett förändrat klimat MP3110 Sammanfattning De hot som Sverige och våra grannländer står inför är svåra att förutsäga, och de är gränslösa och komplexa till sin natur. De behöver i första hand inte vara militära utan kan handla om


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU1 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 93 kB)

Motion 2012/13:Fö259 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö259 av Mikael Jansson SD Ingen vindkraft vid de gamla Bas 90-flygplatserna SD175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vindkraft inte ska tillåtas inom en radie på fyra mil runt de gamla Bas 90-flygplatserna


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö259 av Mikael Jansson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Fö246 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö246 av Mikael Jansson och David Lång SD Datum för tillåtet fyrverkeri SD170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fyrverkeri endast ska vara tillåtet vid vissa svenska högtider, nyårsafton och valborgsmässoafton,


Utskottsberedning: 2012/13:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö246 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)