Dokument & lagar (151 träffar)

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kfor SD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 50 personer till förfogande för deltagande


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 500 personer inklusive


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson SD med anledning av skr. 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden SD183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Kr2 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbar landsbygdsutveckling MP1601 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Småföretag på landsbygd 5 5 Utbildning för ökad kunskap, utveckling och framtid 6 6 Kvalificerad arbetskraft till företag 6 7 Folkbildning 7 8 Bredband


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU14 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU7 2011/12:MJU17 2011/12:MJU25 2011/12:NU2 2011/12:SfU9 2011/12:SkU13 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU16 2011/12:UbU16 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren M Hästens betydelse M658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, t.ex. arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8 2011/12:MJU17 2011/12:MJU21 2011/12:SkU13 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren (M) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:Kr328 av Annika Lillemets (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr328 av Annika Lillemets MP Kulturstadspark i Slaka-Lambohov MP2515 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast vidta åtgärder för att få till stånd en kulturstadspark i Slaka-Lambohov. Bakgrund Lambohovs säteri


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr328 av Annika Lillemets (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr327 av Mattias Karlsson och Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr327 av Mattias Karlsson och Tony Wiklander SD Ålagillet och Unesco SD218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skånska ålagillet bör föras upp på den svenska förteckningen över det immateriella kulturarvet


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr327 av Mattias Karlsson och Tony Wiklander (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Kr326 av Mattias Karlsson och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr326 av Mattias Karlsson och Kent Ekeroth SD Kulturarvsbrott SD203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa kulturarvsbrott. Motivering Brott mot kulturarvet består dels


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr326 av Mattias Karlsson och Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr325 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr325 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof SD Bevarande av de svenska minoriteternas språk och folkminnen SD201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Institutet för språk och folkminnen ett uttalat uppdrag


Utskottsberedning: 2011/12:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr325 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Kr324 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr324 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn SD Svenskt fartygsvärn SD200 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett svenskt fartygsvärn. Motivering Sverige är ett land med en lång och


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr324 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Kr323 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr323 av Carina Herrstedt SD Informationskampanjer om brott mot mänskligheten SD168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en återkommande nationell informationskampanj om kommunismens och nationalsocialismens brott


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr323 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr320 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr320 av Tina Ehn m.fl. MP Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Sammanfattning Sammanfattning För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Kulturen förhöjer människors livskvalitet. Kulturen utmanar, utvecklar


Utskottsberedning: 2011/12:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Kr320 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler S Jämlika och rättvisa bonusar i idrotten S36018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt Riksidrottsförbundet att se över systemen med bonusvillkor vid idrottsmästerskap. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr311 av Katarina Köhler (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr308 av Per Åsling och Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr308 av Per Åsling och Emil Källström C Vinter-OS i Sverige C433 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige år 2022. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr308 av Per Åsling och Emil Källström (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. V Kulturen tillhör alla V541 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Feministisk strategi 5 5 Samhällets ansvar för kulturen 5 6 Barnkulturplaner i alla kommuner 6 7 Lokaler för kulturens svängrum 6 8 Unga Klara 7 9 Maxtaxa


Utskottsberedning: 2011/12:FiU3 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU2 2011/12:KrU3 2011/12:KrU7 2011/12:KrU9 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 139 kB)

Motion 2011/12:Kr304 av Johan Johansson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr304 av Johan Johansson M Byggnadsminnesförklaring av radiobunkern M604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byggnadsminnesförklara radiobunkern. Motivering Svensk radiohistoria börjar med radiobunkern i Boden,


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr304 av Johan Johansson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Kr301 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr301 av Penilla Gunther KD Statistik över idéburna organisationer och företag KD800 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av statistik över idéburna organisationer och företag den sociala ekonomins företagandeMotivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr301 av Penilla Gunther (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. FP Alfred Nobels minne FP1278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell och internationell insamling till Alfred Nobels minne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:KrU9 2011/12:TU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. (FP) (doc, 67 kB)

Motion 2011/12:Kr295 av Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr295 av Gunnar Andrén FP Modern Drottningsholmsmusik FP1277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att uppmärksamma Drottningholmsteaterns 250-årsminne 2016 och att i det sammanhanget överväga att inbjuda


Utskottsberedning: 2011/12:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr295 av Gunnar Andrén (FP) (doc, 51 kB)