Dokument & lagar (443 träffar)

Motion 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund S Valsedlar S1009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valsedlar med enbart partibeteckning. Motivering Efter förra kommunvalet har det blivit uppenbart att behandlingen


Utskottsberedning: 2012/13:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S82007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma


Utskottsberedning: 2011/12:KU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:K7 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K7 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism SD242 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sin handlingsplan bör tala klarspråk


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:K7 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund SD med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man snarast bör inrätta


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K6 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism S82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att motverka våldsbejakande


Utskottsberedning: 2011/12:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund SD med anledning av prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsen ska vara den myndighet som beslutar om eventuell


Utskottsberedning: 2011/12:KU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:K8 av Jonas Åkerlund (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:K4 av Carina Adolfsson Elgestam och Marie Nordén (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K4 av Carina Adolfsson Elgestam och Marie Nordén S med anledning av prop. 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet S3068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet. Motivering I proposition 2011/12:31 redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K4 av Carina Adolfsson Elgestam och Marie Nordén (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. M, FP, C, KD med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan och


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:K2 av Peter Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:K2 av Peter Eriksson MP med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse MP009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning för att på ett samlat sätt se över hur ordinär


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K2 av Peter Eriksson (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kfor SD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 50 personer till förfogande för deltagande


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 500 personer inklusive


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse S82004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oberoende organ för tillsyn av olika statliga verksamheter.


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. V En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling V290 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Det svenska biståndet 5 4.1 Urholkningen av biståndet 5 4.2 Resultatstyrning och transparens i biståndet 5


Utskottsberedning: 2011/12:KU1 2011/12:UU2 2012/13:UU12 2012/13:UU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 101 kB)

Motion 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92034 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 13 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:KU1 2011/12:UU1 2011/12:UU10 2011/12:UU11 2011/12:UU12 2011/12:UU16 2011/12:UU17 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15 2013/14:UU18
Riksdagsbeslut (99 yrkanden): 99 avslag

Motion 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 487 kB)

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. V En jämlik och jämställd äldreomsorg V507 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 6 4.1 LOV och kommande tvångslagstiftning 7 4.2 Privatiseringar ger otryggare personal 8 4.3 Gemensamma


Utskottsberedning: 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2012/13:SoU12
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 157 kB)

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbar landsbygdsutveckling MP1601 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Småföretag på landsbygd 5 5 Utbildning för ökad kunskap, utveckling och framtid 6 6 Kvalificerad arbetskraft till företag 6 7 Folkbildning 7 8 Bredband


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU14 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU7 2011/12:MJU17 2011/12:MJU25 2011/12:NU2 2011/12:SfU9 2011/12:SkU13 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU16 2011/12:UbU16 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:K393 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:K393 av Lise Nordin m.fl. MP Översyn av riksdagens föreskrift om utskottens utrikesresor MP2905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtydliga föreskrifterna för utrikesresor så att resans innehåll prioriteras


Utskottsberedning: 2012/13:KU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:K393 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:K390 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:K390 av David Lång och Mikael Jansson SD Medborgarskapets betydelse SD176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2011/12:KU15 2011/12:KU3 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:K390 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)