Dokument & lagar (259 träffar)

Motion 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner MP029 Sammanfattning I juni 2010 biföll riksdagen regeringens proposition om att tillåta nya kärnreaktorer i Sverige. Ett villkor från ett enigt näringsutskott var att regeringen skulle återkomma


Utskottsberedning: 2011/12:NU24
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett förbud mot subventioner till kärnkraften.


Utskottsberedning: 2011/12:NU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N7 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter S2012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen 1997:857 med den ändringen att ikraftträdandet ska ske den 1 januari 2014. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N6 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande S4011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande och begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2011/12:NU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:N5 av Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:N5 av Lars Isovaara SD med anledning av prop. 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder SD285 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vid bildandet av ett samriskföretag


Utskottsberedning: 2011/12:NU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N5 av Lars Isovaara (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kfor SD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 50 personer till förfogande för deltagande


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 500 personer inklusive


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson C Åtgärder för att främja ägarskiften C462 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att främja ägarskiften.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2011/12:NU10 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:N419 av Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N419 av Helena Leander MP Miljökrav som villkor för elcertifikat MP2413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att eventuella elcertifikat för vattenkraft endast ska få gå till vattenkraft som drivs med tillstånd som


Utskottsberedning: 2011/12:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N419 av Helena Leander (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:N418 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N418 av Jonas Eriksson m.fl. MP Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 21 Energi, 24 Näringsliv Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet de gröna är starkt kritiska till de neddragningar av stödet till effektivisering och utbyggnad av förnybar energi som regeringen nu genomför. På några


Utskottsberedning: 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:N418 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 208 kB)

Motion 2011/12:N417 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N417 av Jan Lindholm MP Uranprospektering MP2624 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten för en kommun att utan nationell hänsyn besluta om förbud mot prospektering för uranbrytning. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2011/12:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:N417 av Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:N416 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N416 av Valter Mutt m.fl. MP MR-kriterier för statligt exportfrämjande MP2806 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utarbeta en strategi för anpassa Sveriges statliga exportorgan till politiken


Utskottsberedning: 2011/12:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N416 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. V Innovationer V264 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Bakgrund globalt 3 5 Bakgrund Sverige 3 6 Behövs en innovationspolitik 4 7 Vad är en innovation 5 8 Vad bör ingå i en innovationsstrategi 5 9 Vänsterpartiets förslag 6


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:FiU32 2011/12:NU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 103 kB)

Motion 2011/12:N413 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:N413 av David Lång och Mikael Jansson SD Statligt engagemang i viktiga samhällsfunktioner SD178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de bemyndiganden som regeringen har att sälja statliga bolag återkallas till


Utskottsberedning: 2011/12:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:N413 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:N411 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2011/12:N411 av Krister Örnfjäder S Piratkopiering S36061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka aktiviteten i arbetet med att förhindra piratkopiering. Motivering Under en längre tid så har problemet med piratkopiering


Utskottsberedning: 2011/12:NU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N411 av Krister Örnfjäder (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:N409 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N409 av Edward Riedl M Nya generationens kärnkraft M821 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla den svenska kärnkraften. Motivering Den energiöverenskommelse som de fyra allianspartierna presenterade


Utskottsberedning: 2011/12:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N409 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:N408 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N408 av Edward Riedl M Turismens villkor M610 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att främja turismen i Sverige. Motivering Under de senaste åren har den svenska besöksnäringen varit en av de branscher


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N408 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:N407 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:N407 av Edward Riedl M En statlig uranfond M510 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att låta vinsterna av uranbrytning till stor del komma staten till godo i form av en statlig uranfond. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N407 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)