Dokument & lagar (505 träffar)

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) (doc, 75 kB)

Motion 2011/12:So8 av Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So8 av Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2011/12:108 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik SD294 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla de nuvarande lydelserna i


Utskottsberedning: 2011/12:SoU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So8 av Per Ramhorn (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2011/12:123 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram SD303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kriterierna för nationella vaccinationsprogram.


Utskottsberedning: 2011/12:SoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt SD med anledning av prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler SD293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt krav på tillstånd för att handla


Utskottsberedning: 2011/12:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So6 av Margareta Sandstedt (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kfor SD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 50 personer till förfogande för deltagande


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 500 personer inklusive


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt SD med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning SD229 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en försöksstudie


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So5 av Margareta Sandstedt (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning S95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2011/12:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:So3 av Agneta Luttropp (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So3 av Agneta Luttropp MP med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar MP005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en årlig indexuppräkning av tandvårdsbidraget.


Utskottsberedning: 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:So3 av Agneta Luttropp (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en ny utredning


Utskottsberedning: 2011/12:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So2 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att självmord som misstänks ha genomförts efter hot


Utskottsberedning: 2011/12:SoU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:So666 av William Petzäll (-)

Motion till riksdagen 2011/12:So666 av William Petzäll Konsekvensbedömning vid ofrivillig utskrivning från substitutionsprogram 34 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en konsekvensbedömning ska göras när patienten ofrivilligt utesluts från


Utskottsberedning: 2012/13:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So666 av William Petzäll (-) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So665 av William Petzäll (-)

Motion till riksdagen 2011/12:So665 av William Petzäll Nationellt sprututbytesprogram 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram nationella riktlinjer om hur ett sprututbytesprogram kan utvecklas i hela Sverige. 2 Motivering Världshälsoorganisationen,


Utskottsberedning: 2012/13:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So665 av William Petzäll (-) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So661 av Lars-Axel Nordell och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:So661 av Lars-Axel Nordell och Annelie Enochson KD Gårdsförsäljning och detaljhandelsmonopolet KD756 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av alkohol. Motivering Priset och tillgängligheten är de


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So661 av Lars-Axel Nordell och Annelie Enochson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So659 av Karin Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2011/12:So659 av Karin Nilsson m.fl. C Ökad alkoholsmuggling och landets ungdomar C478 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda effekterna av ökad organiserad alkoholsmuggling i förhållande till de mest utsatta i vårt


Utskottsberedning: 2012/13:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So659 av Karin Nilsson m.fl. (C) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:So657 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:So657 av Désirée Pethrus KD HPV-vaccin för pojkar KD512 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att bygga ut vaccinationsprogrammet mot HPV till att även omfatta pojkar i åldern 915 år. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:SoU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So657 av Désirée Pethrus (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan MP Legalisering av spritbutiker MP2619 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte lägga fram förslaget om att tillåta s.k. gårdsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So656 av Jan Lindholm och Mehmet Kaplan (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:So655 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So655 av Mikael Jansson och David Lång SD Förbud mot rökning i bil när minderårig medföljer SD215 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lag om förbud mot rökning i personbil när minderårig medföljer.


Utskottsberedning: 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So655 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:So654 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:So654 av Carina Herrstedt SD Celiakibidrag SD213 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en nationell ersättning till alla med glutenintolerans för merkostnaderna för den glutenfria kosten. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So654 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)