Dokument & lagar (23 träffar)

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp57 av Peter Rådberg mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvars- och finansutskotten under sin beredning av tilläggsbudgeten

2008-05-07

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård s med anledning av skr. 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism s27082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

2008-02-27

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: --2007/08:SfU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn mp016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn s68032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nedsättning av socialavgifter. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. Regeringens

2007-11-07

Motion 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K6 av Lars Wegendal s med anledning av prop. 2007/08:8 TV tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sändningarna av finsk tv i Norrbotten. Motivering I norra

2007-10-16

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. mp Övervakningssamhället Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att av rättssäkerhetsskäl avvisa kommande förslag från regeringen om preventiva tvångsmedel och


Utskottsberedning: 2007/08:FöU15 2007/08:JuU3 2007/08:KU11 2009/10:JuU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:mp451 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp451 av Peter Rådberg m.fl. mp Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet mp451 1 Sammanfattning Utgångspunkten för Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att det svenska försvaret ska omvandlas från ett invasionsförsvar till ett fredsfrämjande insatsförsvar, i enlighet med

2007-10-05

Motion 2007/08:mp451 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 308 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:Ju351 av Christian Holm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju351 av Christian Holm m.fl. m Kostnadsansvar för förbund i samband med polisiära ordningsinsatser vid idrottsevenemang m1507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta de olika idrottsförbunden stå för kostnaden

2007-10-04

Motion 2007/08:Ju351 av Christian Holm m.fl. (m) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:s14033 av Christina Zedell (s)

Motion till riksdagen 2007/08:s14033 av Christina Zedell s Karensdagarna vid sjukskrivning för yrkesgrupper som riskerar smittsamma sjukdomar och för deltidanställda. s14033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av regelverk för karensdagar

2007-10-04

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz fp Utbildning och forskning i Norrbotten fp1280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Norrbotten. Motivering God utbildning och forskning är avgörande för Norrbotten.

2007-10-03

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson s Kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer s80007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer. Motivering Att starta ett eget företag

2007-10-02

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So440 av Jan R Andersson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:So440 av Jan R Andersson m Folkhälsoinstitutet m1520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Folkhälsoinstitutet FHII grunden handlar detta om en principiell diskussion kring individens ansvar kontra statens.

2007-10-02

Motion 2007/08:So440 av Jan R Andersson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:s45053 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:s45053 av Berit Andnor m.fl. s Omställningsarbetet efter försvarsgarnisonens nedläggning i Östersund s45053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det pågående omställningsarbetet i Östersund. Motivering I ett internt

2007-10-02

Motion 2007/08:N355 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:N355 av Anita Brodén och Nina Larsson fp Nya möjligheter för Dalsland och Värmland fp1490 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors möjligheter att bo där de vill. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: -2007/08:NU2 2007/08:NU7 2007/08:SkU18 2007/08:TU13 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N355 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:s43020 av Maria Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:s43020 av Maria Stenberg s Utökade möjligheter för en god fiskekontroll s43020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god fiskekontroll. Motivering Idag har Fiskeriverket tagit över ansvaret för kontrollen av fisket

2007-10-01

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet s Den kvalificerade yrkesutbildningen s80086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kvalificerade yrkesutbildningar. Motivering Arbetsmarknadsutbildningar och i synnerhet kvalificerade

2007-09-27

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:fp1355 av Gunnar Andrén (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:fp1355 av Gunnar Andrén fp Utdrag ur val- och folkbokföringsbasen fp1355 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förordningen om utdrag ut val- och folkbokföringsdatabasen ändras så att avgiften för utdrag för partier

2007-09-27

Paginering