Dokument & lagar (41 träffar)

Motion 2017/18:4204 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4204 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson båda SD med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvidga reformen till att beröra fler län och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU2

Motion 2017/18:4204 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4204 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev båda SD med anledning av skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga målet för Finansinspektionens makrotillsynsuppdrag och


Utskottsberedning: 2018/19:FiU12

Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:4026

Motion till riksdagen 2017/18:4026 Motionen utgår.

2018-03-28

Motion 2017/18:4003

Motion till riksdagen 2017/18:4003 Motionen utgår.

2018-03-21

Motion 2017/18:3911

Motion till riksdagen 2017/18:3911 Motionen utgår.

2017-10-23

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Motivering Regeringen har föreslagit att det ska införas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Motivering Syftet med den åtgärdsgaranti


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3904

Motion till riksdagen 2017/18:3904 Motionen utgår.

2017-10-09

Motion 2017/18:3794

Motion till riksdagen 2017/18:3794 Motionen utgår.

2017-10-05

Motion 2017/18:3697

Motion till riksdagen 2017/18:3697 Motionen utgår.

2017-10-05

Motion 2017/18:3696

Motion till riksdagen 2017/18:3696 Motionen utgår.

2017-10-05

Motion 2017/18:3541

Motion till riksdagen 2017/18:3541 Motionen utgår.

2017-10-05

Motion 2017/18:3435

Motion till riksdagen 2017/18:3435 Motionen utgår.

2017-10-05

Motion 2017/18:2515

Motion till riksdagen 2017/18:2515 Motionen utgår.

2017-10-04

Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1297 av Ellen Juntti M Utvisa utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvisa fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:1906

Motion till riksdagen 2017/18:1906 Motionen utgår.

2017-10-03

Motion 2017/18:1804

Motion till riksdagen 2017/18:1804 Motionen utgår.

2017-10-03

Motion 2017/18:1666

Motion till riksdagen 2017/18:1666 Motionen utgår.

2017-10-03

Motion 2017/18:1550

Motion till riksdagen 2017/18:1550 Motionen utgår.

2017-10-03

Motion 2017/18:1206 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:1206 av Peter Helander och Anders Åkesson båda C Dalhalla en nationell sommarscen för Kungliga Operan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Dalhalla till en nationell sommarscen för Kungliga Operan för att därmed stimulera spridning


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5

Motion 2017/18:1206 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1206 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 70 kB)
Paginering