Dokument & lagar (249 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2010/11:134 Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen SD15 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör presentera


Utskottsberedning: 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:96 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslagen till ändringar i 9 och 10 lagen 2002:546 om behandling


Utskottsberedning: 2010/11:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté s61310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i arbetstidslagen 1982:673Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2010/11:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A11 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:A10 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A10 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i arbetstidslagen 1982:673Ändringar i arbetstidslagen Arbetstidslagen


Utskottsberedning: 2010/11:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A10 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:A8 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A8 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företags skyldighet att begära förhandlingar och om


Utskottsberedning: 2010/11:AU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:A8 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:A7 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A7 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd s61308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare skrivningar för att klargöra att med väsentlig omstrukturering


Utskottsberedning: 2010/11:AU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:A7 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:42.


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 102 kB)

Motion 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten v010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår de föreslagna ändringarna i 9 lagen 2002:546 om behandling


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A5 av Josefin Brink m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:A4 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A4 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten s61310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:A4 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. MP Stärkt arbete mot hatbrott MP2208 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Miljöpartiets maktanalys 3 Stärkt diskrimineringsarbete mot hatbrott 3 Rådgivning och lokalt antidiskrimineringsarbete 4 Granska den generella politiken 4 Operation HBTQ-frid 5


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:JuU8 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2010/11:A424 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A424 av Annika Lillemets m.fl. MP Återinförande av friåret MP2507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av möjligheter till en paus i arbetslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:A424 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:A423 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A423 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas MP2302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snabbt måste vidta åtgärder för att säkerställa att kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantins


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A423 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:A420 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:A420 av Barbro Westerholm FP Åtgärder mot mobbning i arbetslivet fp1299 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell handlingsplan mot mobbning i arbetslivet. Motivering Medan mobbning i skolan tilldragit


Utskottsberedning: 2010/11:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A420 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:A419 av Shadiye Heydari (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A419 av Shadiye Heydari S Mentorer för nyanlända s6050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mentorer för invandrare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklad boendeinformation


Utskottsberedning: 2010/11:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:A419 av Shadiye Heydari (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A412 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:A412 av Christer Engelhardt S Migrantarbetarkonventionen s16031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör göra en bred översyn i syfte att trygga migrantarbetares villkor. Motivering Framförallt irreguljära


Utskottsberedning: 2010/11:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A412 av Christer Engelhardt (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. V Otillgänglighet som diskriminering v571 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om otillgänglighet som diskriminering. Motivering Fortfarande gör otillgänglighet att många människor hindras


Utskottsberedning: 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:A410 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. MP Förändrad arbetsmarknad och arbetsmiljöinsatser MP2209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka det ekonomiska stödet till Arbetsmiljöverket. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU3 2010/11:AU5 2010/11:AU8 2010/11:SkU23 2010/11:UbU11 2011/12:AU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 87 kB)