Dokument & lagar (444 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av tydligare koppling till


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn SD med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken sd170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So6 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:So4 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken s001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det övergripande målet ska lyda:


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förberedelsearbetet i apoteksreformen s002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i enlighet


Utskottsberedning: 2010/11:SoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So3 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So2 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So2 av Carina Adolfsson Elgestam S med anledning av redog. 2010/11:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förberedelsearbetet i apoteksreformen s3060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förutsägbar och


Utskottsberedning: 2010/11:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So2 av Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning sd68 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för dopningsbrott av normalgraden


Utskottsberedning: 2010/11:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell KD Trafiksäkerhet kd803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett permanent system för villkorlig körkortsåterkallelse för rattfylleridömda ska införas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8 2010/11:SoU8 2010/11:TU18 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 84 kB)

Motion 2010/11:So603 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:So603 av Karin Nilsson C Översyn av regelverket för läkemedelshantering för patienter som ingår i opiatprogrammet enligt SOSFS 2009:27 c479 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av regelverket


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So603 av Karin Nilsson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:So594 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So594 av Börje Vestlund S Krafttag mot hemlöshet s46019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krafttag mot hemlöshet. Motivering Hemlöshet är ett tragiskt misslyckande för samhället och en personlig tragedi för den


Utskottsberedning: 2010/11:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So594 av Börje Vestlund (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:So574 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So574 av Finn Bengtsson M Översyn av patientsäkerhetslagen m1932 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av missvisande auktorisationer och legitimationer inom hälso- och sjukvården. Motivering Patientsäkerhetslagen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So574 av Finn Bengtsson (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:So568 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:So568 av Kerstin Engle m.fl. S Krafttag för att försvara den svenska alkoholpolitiken s30045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en genomgripande översyn av det alkoholpolitiska läget för att värna den


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:So568 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:So558 av Agneta Luttropp och Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So558 av Agneta Luttropp och Gustav Fridolin MP Personlig assistans MP2706 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovsbedömningsinstrument för personlig assistans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:SoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:So558 av Agneta Luttropp och Gustav Fridolin (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2010/11:So556 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So556 av Jan Lindholm MP Miljöeffekter av läkemedelsrester MP2627 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ofördelaktiga miljöeffekter av läkemedelsrester med inriktning på lagreglering för att minska de


Utskottsberedning: 2010/11:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So556 av Jan Lindholm (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:So555 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So555 av Helena Leander m.fl. MP Hivpositiva och smittskyddslagen MP2407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa informationsplikten för hivpositiva i smittskyddslagen. Motivering Idag har hivpositiva en


Utskottsberedning: 2010/11:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So555 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:So554 av Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:So554 av Yvonne Andersson KD Kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården kd575 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för utveckling av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So554 av Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:So553 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:So553 av Andreas Carlson KD Ledsagning kd504 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en smidigare lösning mellan hemkommun och vistelsekommun för att få ledsagning. Motivering Många synskadade klarar sig


Utskottsberedning: 2010/11:SoU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So553 av Andreas Carlson (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:So548 av Johnny Munkhammar (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So548 av Johnny Munkhammar M Äldreomsorgspeng Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en offentlig äldrepeng. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:So548 av Johnny Munkhammar (M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:So547 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:So547 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade m1227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gravt synskadade personers möjlighet till ledsagare. Motivering LSS infördes


Utskottsberedning: 2010/11:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So547 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 48 kB)