Dokument & lagar (24 träffar)

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kfor SD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 50 personer till förfogande för deltagande


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 500 personer inklusive


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:U9 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Proposition 2011/12:33

Regeringens proposition 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. Kosovostyrkan KFOR 2011/12:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2011/12:33 (pdf, 203 kB)

Proposition 2011/12:29

Regeringens proposition 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 2011/12:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2011 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:29 (pdf, 340 kB)

Motion 2011/12:U3 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U3 av Bodil Ceballos m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U3 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:U2 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U2 av Mikael Jansson och Björn Söder SD med anledning av prop. 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD674 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U2 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:U1 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U1 av Hans Linde m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen V002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen och


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U1 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Proposition 2011/12:5

Regeringens proposition 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. militära insatsen i Libyen 2011/12:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2011 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:5 (pdf, 159 kB)

Proposition 1996/97:4

Regeringens proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Thage G Peterson Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram förslag till riksdagens ställningstagande


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------1996/97:FöU1 1996/97:UFöU1
Riksdagsbeslut (152 förslag): , , 76 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 112

Motion 1996/97:U812 av Håkan Holmberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:U812 av Håkan Holmberg m.fl. fp Central- och Östeuropa Sveriges insatser för de nya demokratierna i Europa beskrivs ofta som biståndsinsatser, i princip av samma slag som dem vi söker medverka till i tredje världen. Biståndet är dock endast en del i en politisk satsning som måste vara


Utskottsberedning: -----------1996/97:UFöU1 1996/97:UU13 1996/97:UU16
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U516 av Bengt-Ola Ryttar (s)

Motion till riksdagen 1996/97:U516 av Bengt-Ola Ryttar s Regeringskonferensen Motionen delad mellan flera utskott Det politiska och ekonomiska etablissemanget har fört Sverige in i ett EU som idag misstros av en majoritet av svenska folket. För den svenska demokratin innebär EU-medlemskapet en belastning, dels tyder


Utskottsberedning: ------------1996/97:UFöU1 1996/97:UU13
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U405 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:U405 av Lennart Rohdin fp Den svenska krigsmaterielexporten Svensk krigsmaterielindustri har haft stor säkerhetspolitisk betydelse för vårt land. För att underlätta för företagen att kunna överleva och fortsätta att leverera krigsmateriel till det svenska försvaret krävs det också en


Utskottsberedning: ----------1996/97:UFöU1 1996/97:UU6
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U404 av Ola Karlsson och Sten Tolgfors (m)

Motion till riksdagen 1996/97:U404 av Ola Karlsson och Sten Tolgfors m Vapenexporten Sverige har sedan lång tid en omfattande och högkvalificerad industri för tillverkning av försvarsmaterial. Den är resultatet av en kombination av hög industriell kompetens, duktiga och förutseende beställare från det svenska försvaret


Utskottsberedning: ---1996/97:UFöU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U402 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1996/97:U402 av Karin Falkmer m Försvarsindustrivaror Den svenska försvarsindustrin förser försvaret med material och kompetens. Att försvarsindustriföretag även fortsättningsvis kan verka inom Sveriges gränser är viktigt såväl för det svenska försvaret som för vårt lands säkerhet. Svensk försvarsindustri


Utskottsberedning: --1996/97:UFöU1 1996/97:UU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:U401 av Annika Nordgren m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:U401 av Annika Nordgren m.fl. mp Vapenexporten Inledning Skammens lista var lång redan tidigare: Östtimor, Kambodja, Argentina, Kroatien, Panama, Burma, Iran, Irak, Kurdistan, Bosnien, Sri Lanka och Pakistan. Nu kan vi tillfoga ytterligare ett land, Indien, där svensk krigsmateriel använts


Utskottsberedning: ---------------1996/97:UFöU1 1996/97:UU6
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö501 av Arne Andersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö501 av Arne Andersson m.fl. m Försvarets fortsatta modernisering Motionen delad mellan flera utskott Frågan om försvarets fortsatta modernisering och därmed också dess tekniska förnyelse tillhör det som står allra högst på dagordningen vid höstens försvarsbeslut. Försvarsbeslutet 1992


Utskottsberedning: --------1996/97:FöU1 1996/97:UFöU1 1996/97:UU6
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö201 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö201 av Carl Bildt m.fl. m Sveriges säkerhet och försvar Sammanfattning Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska avstämning som genomförts under medverkan av Försvarsberedningen lägger regeringen i proposition 1996/97:4 förslag till den andra etappen av försvarsbeslutet för perioden 1997-2001.


Utskottsberedning: ------------------1996/97:FiU1 1996/97:FöU1 1996/97:FöU4 1996/97:UFöU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö52 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö52 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvarets förnyelse etapp 2 Sammanfattning Vänsterpartiet anser att regeringens förslag i många stycken är positivt, även om vi har annan mening i ett antal viktiga frågor, t. ex. synen på EU:s säkerhetspolitiska betydelse,


Utskottsberedning: ----------------1996/97:FöU1 1996/97:UFöU1
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö43 av Annika Nordgren m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö43 av Annika Nordgren m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 Ubåtar i det svenska försvaret Regeringen vill banta den svenska ubåtsflottan, från tolv till nio ubåtar, varav två ska läggas i materielberedskap. Det är ett positivt förslag i försvarspropositionen


Utskottsberedning: -----1996/97:FöU1 1996/97:UFöU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Paginering