Dokument & lagar (3 156 träffar)

Motion 2019/20:2134 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2134 av Peter Persson S Palestina och Israel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den israeliska ockupationen av och bosättarpolitiken i Palestina måste upphöra samt att Jerusalems delade status respekteras och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2134 av Peter Persson (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2134 av Peter Persson (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2132 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2132 av Johan Büser S Sveriges fortsatta engagemang för Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för regeringen att uppmana svenska företag och offentlig sektor att inte ha verksamhet i det ockuperade Västsahara


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2019/20:2132 av Johan Büser (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2132 av Johan Büser (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2112 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2112 av Maria Nilsson L Inför Magnitskij-sanktioner i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa s.k. Magnitskij-sanktioner i EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sergej Magnitskij dog under mycket oklara omständigheter


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2112 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2112 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2104 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2104 av Ingela Nylund Watz S Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters såsom assyriers/syrianers


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2104 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2104 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2086 av Maria Nilsson och Joar Forssell (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:2086 av Maria Nilsson och Joar Forssell båda L Omläggning av Sveriges Israelpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omläggning av den svenska Israelpolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges relation med


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2086 av Maria Nilsson och Joar Forssell (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2086 av Maria Nilsson och Joar Forssell (båda L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2068 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2068 av Lawen Redar S Frigivning av Selahattin Demirtaş Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att få Selahattin Demirtaş frisläppt i enlighet med Europadomstolen för mänskliga rättigheters krav och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2068 av Lawen Redar (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2068 av Lawen Redar (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. S Nedrustning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare höja ambitionerna inom nedrustningsområdet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommaren 2019 stod utrikesminister Margot Wallström


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2065 av Kalle Olsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal politik för ett starkare Europasamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat europeiskt samarbete inom klimat- och miljöpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FiU FöU JuU KU MJU NU SfU SkU UU

Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 147 kB)

Motion 2019/20:1986 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1986 av Lars Hjälmered M Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering En grundläggande uppgift för svenska staten är att värna vår


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1986 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1986 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. L Stärk arbetet för jämställt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör utgå från OECD-ländernas jämställdhetsklassificering av bistånd samt förbättra arbetet med återrapporteringskraven, för


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1977 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1966 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1966 av Robert Hannah L Sverige ska verka för en konvention om cyberkrigföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för skapandet av en FN-konvention om cyberkrigföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1966 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1966 av Robert Hannah (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1915 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1915 av Joar Forssell L Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att EU utvecklas till en federation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Handelskriget mellan Kina och


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1915 av Joar Forssell (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1915 av Joar Forssell (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1807 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1807 av Åsa Coenraads M Hongkongstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för Hongkong och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hongkong har sedan den 1 juli 1997 varit en del av Folkrepubliken Kina. Dessförinnan


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1807 av Åsa Coenraads (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1807 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1703 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:1703 av Johnny Skalin SD Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i huvudsak neka länder bistånd om de inte tecknar återtagandeavtal i enlighet med svenska önskemål, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:1703 av Johnny Skalin (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1703 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:1655 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1655 av Marta Obminska M Medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett framtida medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har haft fred i närområdet i drygt 200 år. År 1814 invaderade Sverige


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1655 av Marta Obminska (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1655 av Marta Obminska (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1555 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1555 av Jan R Andersson M Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en svensk lagstiftning för Magnitskijsanktioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1555 av Jan R Andersson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1555 av Jan R Andersson (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1535 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1535 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling båda MP Nordisk implementering av EU-direktiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordning av implementering av EU-direktiv mellan de nordiska länderna och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1535 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1535 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1470 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1470 av Annicka Engblom M Svenskt medlemskap i Nato r Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast bör söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under kalla krigets dagar var Sveriges kontakter


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1470 av Annicka Engblom (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1470 av Annicka Engblom (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1290 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1290 av Magdalena Schröder M Ansök om fullvärdigt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det tar lång tid att bygga upp en försvarsförmåga men


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1290 av Magdalena Schröder (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1290 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1281 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1281 av Désirée Pethrus KD Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över stödet till SRHR i biståndsbudgeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:1281 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1281 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 82 kB)