Dokument & lagar (222 träffar)

Motion 2005/06:U387 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att världssamfundet skall ge ett tydligt stöd för en fredlig utveckling av relationen KinaTaiwan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vapenembargot mot Kina skall utvärderas


Utskottsberedning: 2005/06:UU12 2005/06:UU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:U387 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:U386 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vapen i världen 5 3.1 Inledning 5 3.2 Genusaspekter 6 3.3 Konfliktförebyggande arbete 7 3.4 Legitim våldsutövning 8 3.5 Krig som utvecklingshinder 8 3.6 Svensk vapenexport 9 4 Vapenslag 11 4.1 Minor och klusterbomber 11 4.2 Utbränt


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17 2005/06:JuU29 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2005/06:U386 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:U385 av Kristina Zakrisson och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges regering i samarbete med andra regeringar i EU utarbetar en handlingsplan för kvinnors deltagande i konfliktlösning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att soldater


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5 2005/06:UU15 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:U385 av Kristina Zakrisson och Karin Åström (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:U384 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Säkerhetspolitikens utgångspunkt är varje människas rätt till liv och värdighet. Dess övergripande mål är att bidra till fred, frihet och säkerhet för alla människor i samhället och att solidariskt bidra till fredlig utveckling i omvärlden. Sveriges utrikespolitiska relationer bör i ökad grad utformas


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1 2005/06:FöU9 2005/06:TU4 2005/06:UU10 2005/06:UU12 2005/06:UU15 2005/06:UU17 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2005/06:U384 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:U383 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Sammanfattning Mänskliga rättigheter tillkommer alla och gäller alltid. Det är allas uppdrag att se till att alla medmänniskor kan åtnjuta de mänskliga rättigheter som bland annat uttrycks i FN:s allmänna förklaring för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kränks i alla länder i världen, inklusive Sverige. Sveriges


Utskottsberedning: 2005/06:SfU1 2005/06:UU15 2005/06:UU2 2005/06:UU5 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:U383 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 165 kB)

Motion 2005/06:U382 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Sammanfattning Jämställdhet mellan män och kvinnor är en mänsklig rättighet och en nödvändig förutsättning för att uppnå politisk, social och ekonomisk säkerhet i samhället. Dock ignoreras ständigt kvinnors mänskliga rättigheter. Genom våld och systematisk diskriminering förtrycks kvinnor runtom i världen. Trots att kvinnor


Utskottsberedning: 2005/06:JuU14 2005/06:JuU18 2005/06:JuU22 2005/06:SfU2 2005/06:SfU4 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:U382 av Rosita Runegrund m.fl. (kd) (doc, 99 kB)

Motion 2005/06:U381 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Sammanfattning Etiska hänsyn och långsiktig hållbarhet måste prägla världsekonomin. Olika typer av handelshinder gentemot u-länderna måste tas bort. U-länderna behöver också stöd för att integreras i världshandelssystemet. Öppenheten inom WTO måste öka, och det behövs bättre former för internationell politisk dialog om


Utskottsberedning: 2005/06:NU14 2005/06:NU7 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:U381 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 86 kB)

Motion 2005/06:U380 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning måste få ökad prioritet. Vi ökar därför anslaget till hiv/aids-bekämpning och skydd mot smittsamma sjukdomar


Utskottsberedning: 2005/06:NU7 2005/06:UU15 2005/06:UU18 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:U380 av Rosita Runegrund m.fl. (kd) (doc, 101 kB)

EU

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kristdemokrater lade grunden till EU 4 4 Samarbetet är en självklarhet 4 5 Medlemskapet 5 6 Ökad global konkurrens 6 7 EU:s ansvar i världen 7 7.1 Bekämpa fattigdomen 7 7.2 Hälsan i fokus 8 7.3 Tag ledningen i klimatarbetet 9 7.4 Krishantering 11


Utskottsberedning: 2005/06:FiU5 2005/06:JuU14 2005/06:KU23 2005/06:NU10 2005/06:NU11 2005/06:UU10 2005/06:UU17
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:U378 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Begreppet hållbar utveckling definieras ofta som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behovGenerationsperspektivet återspeglar väl de principer som är grundläggande för Kristdemokraternas förhållningssätt till miljön, den s.k.


Utskottsberedning: 2005/06:NU14 2005/06:UU10 2005/06:UU17
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2005/06:U378 av Rosita Runegrund m.fl. (kd) (doc, 152 kB)

Motion 2005/06:U376 av Kristina Zakrisson och Karin Åström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges agerande för nedrustning av kärnvapen. Motivering Kärnvapenhotet är fortfarande ett av vår tids största hot mot mänsklig säkerhet och mer akut än någonsin. Hotet från kärnvapen ser delvis annorlunda ut idag


Utskottsberedning: 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U376 av Kristina Zakrisson och Karin Åström (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:U373 av Henrik von Sydow (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att EU:s bistånd till Eritrea avbryts. Motivering Regimen i Eritrea begår brott mot de mänskliga rättigheterna som är både grova, omfattande och väl dokumenterade. Amnesty International kritiserar


Utskottsberedning: 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U373 av Henrik von Sydow (m) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:U372 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett vidgat säkerhetspolitiskt begrepp som också innefattar det strukturella våld som i vardagen riktas mot kvinnor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återrapportering av


Utskottsberedning: 2005/06:UU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:U372 av Gudrun Schyman (-) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:U371 av Lotta Hedström m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall ta på sig en ledande och initiativtagande roll inom FN:s fortsatta reformeringsarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om säkerhetsrådets sammansättning


Utskottsberedning: 2005/06:UU15 2005/06:UU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:U371 av Lotta Hedström m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2005/06:U370 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige fortsatt bör hävda att en lösning på PalestinaIsrael-konflikten måste bygga på relevanta FN-resolutioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges policy


Utskottsberedning: 2005/06:UU12 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:U370 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:U369 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige i de pågående förhandlingarna om EU Policy Guidelines land reform kräver en bättre analys av orsakerna till hunger på landsbygden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:U369 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:U364 av Martin Nilsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för ett socialt Europa. Motivering Sverige har nu varit medlem i Europeiska unionen i drygt tio år. Bland ambitionerna som vann folkets stöd i folkomröstningen 1994 fanns ambitionen att skapa ett socialt


Utskottsberedning: 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U364 av Martin Nilsson (s) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:U362 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Behovet av reformer i Mellanöstern och arabländerna 4 4 USA och partnerskapsplanen för ett bredare Mellanöstern- och Nordafrikainitiativ 5 5 EU:s Medelhavspolitik och grannskapsinstrument 5 6 Turkiet 7 7 EU och USA tillsammans 7 8 Förutsättningarna


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:UU10 2005/06:UU13 2005/06:UU15 2005/06:UU18 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:U362 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m) (doc, 105 kB)

Motion 2005/06:U355 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av betygssystemen i Norden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hävda de intressen de nordiska länderna gemensamt har visavi EU. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2005/06:UU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:U355 av Tuve Skånberg m.fl. (kd) (doc, 80 kB)

Motion 2005/06:U354 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svenskt bistånd till Palestina och Israel skall stödja kunskapsutveckling och opinionsbildning med inriktning mot försoning mellan parterna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:UU18 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:U354 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 87 kB)