Dokument & lagar (118 träffar)

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. fp Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tibet, Kina och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U304 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. kd Humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering inom det humanitära biståndet. Motivering Idag nekas 115 miljoner barn i världen rätten till utbildning. Av


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U302 av Désirée Pethrus Engström m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U301 av Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U301 av Luciano Astudillo s EU:s roll i Colombia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen inom EU-kretsen bör verka för en heltäckande och konsekvent fredsstrategi som syftar till en förhandlad politisk lösning


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U301 av Luciano Astudillo (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:U290 av Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U290 av Karla López mp Långsiktig fred Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att för all personal inom försvaret genomföra kompetenssatsning för långsiktig fred, internationell samverkan och internationellt bistånd


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U290 av Karla López (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning


Utskottsberedning: 2006/07:UU8 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:U281 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 74 kB)

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U280 av Rosita Runegrund kd Fattiga länders möjlighet att påverka handelsavtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige ska verka för reformer inom EU och Världshandelsorganisationen, WTO, för att öka möjligheterna


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U280 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U279 av Rosita Runegrund kd Mikrokrediter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om volymen av mikrokrediter inom utvecklingssamarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om valutasäkring


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U279 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund fp, kd Norsk-svenskt konfliktlösningscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett framtida norsk-svenskt konfliktlösningscentrum. Motivering Både Sverige och Norge har ett


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U274 av Anita Brodén och Rosita Runegrund (fp, kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström (m)

Motion till riksdagen 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström m Nordiska rådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur det nordiska samarbetet bör reformeras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Nordiska rådet.


Utskottsberedning: 2006/07:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:U266 av Jan-Evert Rådhström (m) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. mp HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering och hatbrott 10 6 Våld


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v Havspolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 8 3.1 De svenska miljömålen och den nationella strategin för havsmiljön 9 4 Internationella åtgärder 10 4.1 Ny havsplanering och förvaltning 10


Utskottsberedning: 2006/07:FiU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU12 2006/07:MJU14 2006/07:MJU17 2006/07:MJU2 2006/07:MJU5 2006/07:MJU7 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU11 2006/07:SkU11 2006/07:SkU12 2006/07:SoU8 2006/07:TU9 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 53 avslag

Motion 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2006/07:U296 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U296 av Christina Axelsson m.fl. s Bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bibehålla Sveriges bistånd på 1 av BNI. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av demokrati


Utskottsberedning: 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:U296 av Christina Axelsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:U295 av Monica Green och Fredrik Lundh (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U295 av Monica Green och Fredrik Lundh s Barnens rättigheter i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barnets rättigheter i EU. Motivering Ungefär 75 miljoner av medborgarna i EU:s medlemsländer är barn. Det mesta som


Utskottsberedning: 2006/07:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U295 av Monica Green och Fredrik Lundh (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Homo-bi- och transpersoners rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2006/07:CU7 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:KU14 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:UbU8 2006/07:UU2 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 93 kB)

Motion 2006/07:U291 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:U291 av Bodil Ceballos m.fl. mp Utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1Sammanfattning Utgiftsområdena 5 och 7 omfattar internationell samverkan respektive internationellt bistånd. En av de grundläggande solidariteter som ligger till grund för


Utskottsberedning: 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:U291 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:U289 av Ulrica Messing m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U289 av Ulrica Messing m.fl. s HBT i Norden, EU och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-personer i Norden, EU och världen. Bakgrund Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U289 av Ulrica Messing m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:U273 av Alf Svensson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U273 av Alf Svensson kd Diplomatisk närvaro och frånvaro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om politisk översyn av den svenska utrikesförvaltningens representation utomlands. Motivering I regeringsförklaringen den 6 oktober


Utskottsberedning: 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:U273 av Alf Svensson (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:U267 av Tone Tingsgård och Thomas Östros (s)

Motion till riksdagen 2006/07:U267 av Tone Tingsgård och Thomas Östros s Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör verka för att Dawit Isaak släpps fri. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:U267 av Tone Tingsgård och Thomas Östros (s) (doc, 41 kB)