Dokument & lagar (204 träffar)

Motion 2007/08:U376 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, v, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U376 av Gunvor G Ericson m.fl. mp, v, fp 10 procent av biståndet till SRHR mp957 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör höja nivån för området sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U376 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, v, fp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. mp, m, c, kd, v, fp Abort och bistånd mp956 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta aktivt för att utöka rätten och tillgängligheten till abort för kvinnor i världen.


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:U374 av Karla López och Bodil Ceballos (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U374 av Karla López och Bodil Ceballos mp Militära insatser och bistånd mp917 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att i områden med stora svenska militära insatser Sverige som princip bör ge lika mycket


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U374 av Karla López och Bodil Ceballos (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. kd, m, mp Uigurer i Guantánamo kd717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i internationella sammanhang verka för att de i Guantánamo oskyldigt fängslade uigurerna ges asyl i USA.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU6 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:U367 av Ulf Holm och Karla López (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U367 av Ulf Holm och Karla López mp Afghanistan mp908 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begära att regeringen kräver att den amerikanska offensiva krigföringen i Afghanistan upphör. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U367 av Ulf Holm och Karla López (mp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:U366 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U366 av Ulf Holm mp Världsbankens energiutlåning mp914 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat stöd till förnybar energi och minskat stöd till fossila bränslen från Världsbankens sida. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:UU16 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U366 av Ulf Holm (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:U365 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U365 av Thomas Nihlén m.fl. mp Försummade sjukdomar mp915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige internationellt ska verka för att hitta nya finansieringslösningar för försummade sjukdomar. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U365 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:U360 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U360 av Carina Hägg m.fl. s Afrika s64006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en ny svensk politik för Afrika. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av


Utskottsberedning: 2007/08:UU4 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2007/08:U360 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:U359 av Olle Thorell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U359 av Olle Thorell m.fl. s Asien s64007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hävda en hållbar utveckling, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Sveriges kontakter med alla stater i Asien. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:UU10 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2008/09:UU16 2009/10:UU13 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2007/08:U359 av Olle Thorell m.fl. (s) (doc, 69 kB)

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. s Mellanöstern s64017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målet för Sveriges politik i Mellanöstern måste vara fria, stabila och demokratiska stater där respekten för mänskliga rättigheter


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2007/08:U350 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 96 kB)

Motion 2007/08:U340 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U340 av Hillevi Larsson s Ett självständigt Kosovo s67047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att få fram en ny resolution i FN:s säkerhetsråd om ett självständigt Kosovo samt för att undanröja risken


Utskottsberedning: 2008/09:UU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U340 av Hillevi Larsson (s) (doc, 56 kB)

Motion 2007/08:U335 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U335 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd Att bekämpa hiv/aids kd700 Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Bekämpandet av epidemin kräver strategier, medicin,


Utskottsberedning: 2007/08:UU2 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2007/08:U335 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:U329 av Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U329 av Rosita Runegrund kd Handelsavtal för rättvis handel Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU inte ingår några handelsavtal utan att först ha genomfört


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:U329 av Rosita Runegrund (kd) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:U328 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:U328 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson kd Mänskliga rättigheter till palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt bör


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U328 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson mp Mansrollen mp329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att arbeta mot den schabloniserade bilden av mannen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:A409 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:U378 av Karla López m.fl. (mp, v, m, c, kd, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U378 av Karla López m.fl. mp, v, m, c, kd, fp Mänskliga rättigheter i Kina inför OS mp960 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inför OS verka för mänskliga rättigheter i Kina. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U378 av Karla López m.fl. (mp, v, m, c, kd, fp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:U377 av Mats Pertoft m.fl. (mp, s, kd, v)

Motion till riksdagen 2007/08:U377 av Mats Pertoft m.fl. mp, s, kd, v Erkännande av folkmordet på armenier och assyrier/syrianer mp959 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, pontiergreker,


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U377 av Mats Pertoft m.fl. (mp, s, kd, v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:U369 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén (kd, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U369 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén kd, fp Handel i Palestina kd651 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att undanröja de hinder som försvårar för människor från de


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U369 av Désirée Pethrus Engström och Anita Brodén (kd, fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U343 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U343 av Monica Green m.fl. s Barns ställning i EU måste stärkas s67045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att en särskild barnkommissionär inrättas i EU. Motivering EU-kommissionen utarbetar


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U343 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 41 kB)