Dokument & lagar (182 träffar)

Motion 2008/09:U360 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U360 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström kd Kvinna i världen kd757 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i bilaterala och multilaterala kontakter med andra länder ska verka för att traditionella


Utskottsberedning: 2008/09:UU10 2008/09:UU13 2008/09:UU15 2008/09:UU2 2009/10:UU14
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2008/09:U360 av Rosita Runegrund och Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:U357 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U357 av Ulf Holm m.fl. mp Palestina mp918 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsatt bör hävda att en lösning på PalestinaIsrael-konflikten måste bygga på relevanta FN-resolutioner. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:UU14 2009/10:UU12 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:U357 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:U356 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U356 av Bodil Ceballos m.fl. mp Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd mp902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslagsförändring miljoner


Utskottsberedning: 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:U356 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:U355 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2008/09:U355 av Sven Bergström m.fl. c Folkviljan och nya EU-fördrag c526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett godkännande av ett nytt EU-fördrag bör ske i den ordning som gäller för stiftande av grundlag, dvs. två


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U355 av Sven Bergström m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:U354 av Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U354 av Mikael Oscarsson kd Kinas ettbarnspolitik och mänskliga rättigheter kd755 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbrytelserna mot de mänskliga rättigheterna i Kina. Motivering Årets OS i Beijing har än en


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U354 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:U353 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U353 av Lennart Sacrédeus kd Troende i Norden, EU och världen kd750 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetet i Norden, EU och världen för att förbättra troende personers situation. Motivering Varje dag diskrimineras


Utskottsberedning: 2008/09:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U353 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:U352 av Mikael Oscarsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U352 av Mikael Oscarsson kd Mellanösternkonflikten och barns läroböcker kd747 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en grundlig undersökning av palestinska läromedel. Motivering Sverige har ett långvarigt engagemang


Utskottsberedning: 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U352 av Mikael Oscarsson (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:U350 av Eva Johnsson och Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U350 av Eva Johnsson och Annelie Enochson kd Diskriminering av kvinnor på FN:s dagordning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föra upp diskrimineringen av kvinnor högt på FN:s dagordning.


Utskottsberedning: 2008/09:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U350 av Eva Johnsson och Annelie Enochson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:U347 av Peter Eriksson (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U347 av Peter Eriksson mp Världspark för fred och liv i Arktis mp457 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till bildandet av ett reservat för fred och miljöskydd i Arktis. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U347 av Peter Eriksson (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2008/09:U346 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U346 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund kd Att bekämpa hiv och aids kd698 Sammanfattning Hiv/aids är en accelererande katastrof. Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning


Utskottsberedning: 2008/09:UU11 2008/09:UU15 2008/09:UU2 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:U346 av Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd) (doc, 75 kB)

Motion 2008/09:U337 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U337 av Sven Gunnar Persson kd Europaparlamentets säte kd711 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera Europaparlamentet till en ort. Motivering I skrivande läge är Europaparlamentet den enda politiska


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U337 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:U336 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U336 av Annelie Enochson kd Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar kd722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt bör verka för att palestinska flyktingar som


Utskottsberedning: 2008/09:UU2 2009/10:UU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U336 av Annelie Enochson (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2008/09:U328 av Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U328 av Sven Gunnar Persson kd Europaparlamentets säte Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera Europaparlamentet till en ort. Motivering I skrivande läge är Europaparlamentet


Utskottsberedning: 2008/09:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:U328 av Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. mp Åtgärder för biologisk mångfald mp524 Sammanfattning Bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens funktion, som i sin tur är grunden för mänskligt liv och välbefinnande. Sverige ser ut att misslyckas med sitt åtagande att hejda förlusten av


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:CU31 2008/09:MJU12 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU16 2008/09:MJU18 2008/09:MJU22 2008/09:NU15 2008/09:NU4 2008/09:TU2 2008/09:UU2 2009/10:MJU5 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2008/09:MJ502 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 104 kB)

Motion 2008/09:Ju467 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju467 av Désirée Pethrus Engström kd Våld mot kvinnor kd761 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra samhällets attityd till våld mot kvinnor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21 2008/09:JuU4 2008/09:SoU14 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2008/09:Ju467 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 66 kB)

Motion 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. s Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar s64036 Sammanfattning Omställningen till ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar måste fortsätta. Det är en naturlig följd av försvarsbeslutet 2004. Många viktiga inriktnings- och prioriteringsbeslut


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:FöU2 2008/09:FöU6 2008/09:FöU7 2008/09:UU11 2009/10:FöU3 2009/10:FöU9 2009/10:UU11
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 123 kB)

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och sårbarhet mp853 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 9 4 Myndigheternas arbete för minskad sårbarhet 10 4.1 Kunskapsförsörjning om klimatförändringar 11 4.2 Kunskapsförsörjning om ras, skred och erosion 12


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU21 2008/09:MJU28 2008/09:NU26 2008/09:NU3 2008/09:SoU17 2008/09:TU11 2008/09:TU2 2008/09:UU10 2009/10:FöU2
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 65 avslag

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 135 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:U358 av Gunnar Axén och Dan Kihlström (m, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:U358 av Gunnar Axén och Dan Kihlström m, kd Taiwan m925 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering i EU och FN bör verka för att Taiwan ska kunna delta i och bidra till FN och dess underorganisationer.


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U358 av Gunnar Axén och Dan Kihlström (m, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:U351 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:U351 av Urban Ahlin m.fl. s Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd s92006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring 1:1


Utskottsberedning: 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2008/09:U351 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 52 kB)