Dokument & lagar (140 träffar)

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani C Additionella pengar till klimatbiståndet c475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om additionella pengar till klimatbiståndet. Motivering Världen står idag inför stora utmaningar med att både


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U324 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani C Sverige en stark röst för fred och försoning c477 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges viktiga roll i försoningsprocesser. Motivering Sverige har ett stort förtroendekapital när


Utskottsberedning: 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U323 av Abir Al-Sahlani (C) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:U322 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U322 av Annika Eclund KD Minoritetsstatus för syrianer i Turkiet kd648 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att syrianer ges officiell minoritetsstatus i Turkiet. Motivering Vid 1900-talets


Utskottsberedning: 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U322 av Annika Eclund (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:U321 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U321 av Annika Eclund KD Kristna irakiska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en förbättring av kristna irakiska flyktingars situation. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U321 av Annika Eclund (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U320 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U320 av Annika Eclund KD Syrianska flyktingars mark och egendom i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frågan om syrianska flyktingars mark och egendom i Turkiet bör ses över.


Utskottsberedning: 2010/11:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U320 av Annika Eclund (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP Aktiv politik till stöd för demokrati i Burma KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska vara en tydlig röst till stöd för den demokratiska oppositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:U314 av Staffan Danielsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:U314 av Staffan Danielsson C Dawit Isaak c348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år men inte är anklagad, än


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U314 av Staffan Danielsson (C) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:U313 av Bodil Ceballos och Åsa Romson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U313 av Bodil Ceballos och Åsa Romson MP Fristående utvärdering av Sveriges politik för global utveckling MP1413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en från regeringen fristående utvärdering av samstämmigheten


Utskottsberedning: 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U313 av Bodil Ceballos och Åsa Romson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. MP Övergrepp i Irak MP1412 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att leva upp till de folkrättsliga förpliktelser Sverige åtagit sig.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:SfU6 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U309 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U309 av Irene Oskarsson KD Religionsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Sida i uppdrag att tillsammans med det civila samhällets organisationer arbeta med religionsfrihetsfrågor


Utskottsberedning: 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U309 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson KD Kuba kd832 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av EU:s borttagna sanktioner mot Kuba. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:U298 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:U298 av Hans Linde m.fl. V Millenniemålen V280 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 De fattiga och de rika 5 4 Millenniedeklarationen och millenniemålen 5 4.1 Sveriges roll och ansvar 6 5 Åtta mål och 18 delmål 7 5.1 Mål 1: Fattigdom och hunger ska halveras till


Utskottsberedning: 2010/11:UU12 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2010/11:U298 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 147 kB)

Motion 2010/11:U297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:U297 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Arica V282 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på hur staten tillsammans med företaget Boliden kan ta ansvar för Bolidens giftdumpning i Arica, Chile, i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U293 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:U293 av Barbro Westerholm FP Reserestriktioner för hivpositiva fp1296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges internationella arbete för att förmå andra länder att avskaffa reserestriktioner för hivpositiva.


Utskottsberedning: 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U293 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:U286 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U286 av Annelie Enochson KD Iran kd586 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt genomförande av sanktioner mot Iran. Motivering Iran är det fortsatt största hotet mot fred och stabilitet i Mellanöstern. Den iranska


Utskottsberedning: 2010/11:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U286 av Annelie Enochson (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:U285 av Annelie Enochson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:U285 av Annelie Enochson m.fl. KD Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:U285 av Annelie Enochson m.fl. (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:U255 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:U255 av Jabar Amin m.fl. MP Palestina MP1105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta aktivt inom EU för att den planerade uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Israel associationsavtalet


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:U255 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. MP Grön alkoholpolitik MP1623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU23 2010/11:SkU21 2010/11:SoU4 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 138 kB)

Motion 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. MP Migrationspolitik MP2002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Svensk asyl- och flyktingpolitik 4 Asylprocessen och utlänningslagen 5 Flyktingpolitiken inom EU 7 Anhöriginvandring 8 Arbetskraftsinvandring 9 Papperslösa 9 Förslag


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 80 kB)