Dokument & lagar (131 träffar)

Motion 2013/14:U314 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U314 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson SD Burma SD158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Burma. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U314 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:U313 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U313 av Robert Halef KD Förbjud folkgrupps- och religionsregistrering i Turkiet KD765 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara pådrivande för att Turkiet ska avskaffa folkgrupps- och religionsregistrering


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U313 av Robert Halef (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson KD Förföljelsen av kristna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strävan efter religionsfrihet bör vara en prioriterad del av svensk utrikespolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara SD427 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen genomför det med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8 fattade beslutet om att erkänna Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:UU15 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:U310 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U310 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD451 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala


Utskottsberedning: 2013/14:UU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U310 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:U307 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U307 av Jan Lindholm MP Klimatrelaterad migration en konfliktrisk MP2649 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen såväl nationellt som i internationella forum måste agera för att riskerna med klimatrelaterad


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U307 av Jan Lindholm (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 105 avslag

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 570 kB)

Motion 2013/14:U300 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U300 av Robert Halef KD Syrianska/arameiska som hemspråk i Turkiet KD758 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige via EU bör verka för att göra det möjligt för syrianer som bor i Turkiet att få läsa hemspråket


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U300 av Robert Halef (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. S Budgetproposition för 2014 utgiftsområde 7 S31003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kronor under 2014 dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och disponeras i enlighet


Utskottsberedning: 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:U298 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2013/14:U292 av Roland Utbult och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U292 av Roland Utbult och Yvonne Andersson KD En parlamentarisk utredning om Nato KD679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en förutsättningslös parlamentarisk utredning om för- och nackdelar med ett


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U292 av Roland Utbult och Yvonne Andersson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:U286 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U286 av Emma Henriksson KD Utvecklingsagendan efter 2015 KD792 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att FN:s utvecklingsagenda efter 2015 ska rikta in sig på åtgärder som förebygger fattigdom


Utskottsberedning: 2013/14:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U286 av Emma Henriksson (KD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:U285 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2013/14:U285 av Finn Bengtsson M Utredning av förutsättningarna för Natomedlemskap M1635 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett Natomedlemskap. Motivering Det ökade svenska samarbetet


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U285 av Finn Bengtsson (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:U279 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U279 av Bodil Ceballos m.fl. MP Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd MP1027 1 Sammanfattning Det är nu mer än ett halvt sekel sedan proposition 1962:100 om svenskt utvecklingsbistånd lades fram för den svenska riksdagen. Dessutom går den svenska politiken för global utveckling in i


Utskottsberedning: 2013/14:UU12 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:U279 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 86 kB)

Motion 2013/14:U278 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U278 av Valter Mutt m.fl. MP Utgiftsområde 5 Internationell samverkan MP1025 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återföra resurser till fredsmiljonen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2013/14:UU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U278 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2013/14:U275 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:U275 av Johnny Skalin SD Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal SD411 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i huvudsak neka bistånd till länder som inte tecknar återtagandeavtal i enlighet


Utskottsberedning: 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U275 av Johnny Skalin (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:U273 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U273 av Annelie Enochson KD Kristna i Mellanöstern KD682 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Mellanösterns minoriteter betraktas som andra klassens medborgare genom begreppet skyddsfolkRiksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U273 av Annelie Enochson (KD) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:U272 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U272 av Anita Brodén FP Hotet mot kristna i Mellanöstern FP828 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om situationen för många kristna i Mellanöstern. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:U272 av Anita Brodén (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:U271 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:U271 av Anita Brodén FP Begränsning av kärnvapen FP829 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en begränsning av kärnvapen i världen. Motivering Kärnvapenhotet i världen har ändrat karaktär. Ett kärnvapenkrig


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U271 av Anita Brodén (FP) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:U260 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U260 av Irene Oskarsson KD Demokrati på Kuba KD767 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ställa sig bakom kraven på en oberoende internationell utredning av de kubanska dissidenterna Oswaldo Payás


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U260 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson SD Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap SD106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja kap. 2.2Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU5 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:SkU16 2013/14:UFöU1 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): 50 avslag

Motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) (doc, 3616 kB)